HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Officiële aftrap Jaar van het Voorlezen tijdens Bibliotheektweedaagse
13-12-2012
Tijdens de Bibliotheektweedaagse is vanochtend in aanwezigheid van Prinses Laurentien door een nieuwe Leescoalitie, bestaande uit Stichting Lezen, Stichting CPNB, Stichting Lezen & Schrijven en het Sectorinstituut Openbare Bibliotheken (SIOB), het jaar 2013 uitgeroepen tot het Jaar van het Voorlezen.
Prinses Laurentien benadrukte het grote belang van voorlezen. Ze noemde voorlezen onder meer een 'economische investering'. Bij de officiële start van de Leescoalitie tijdens de bijeenkomst in Middelburg benadrukte Prinses Laurentien, erevoorzitter van de Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB), tevens het belang van een gezamenlijke aanpak op het gebied van leesbevordering en bestrijding van laaggeletterdheid: ‘Samen kunnen we laaggeletterdheid voorkomen en verminderen. De beschikbaarheid en zichtbaarheid van leesmateriaal is daarbij essentieel. Thuis, op school, in de bibliotheek en daarbuiten.’

Op 23 januari gaat het Jaar van het Voorlezen officieel van start, met een extra feestelijke - de twintigste- editie van Het Nationale Voorleesontbijt en De Nationale Voorleesdagen. Maar ook eerder al zijn er bijzondere activiteiten.
Op de onlangs gelanceerde website www.jaarvanhetvoorlezen.nl wordt een overzicht geboden van alle activiteiten die plaats zullen vinden in het kader van het Jaar van het Voorlezen. Tijdens het Jaar vinden er verschillende activiteiten plaats, zoals workshops, lezingen en bijzondere voorleessessies voor verschillende leeftijden.
Twaalf maanden lang wordt campagne gevoerd rondom voorlezen en iedereen wordt uitgenodigd mee te doen. Boekhandels, auteurs, bibliotheken, scholen, kinderdagverblijven en ook particulieren en bedrijven kunnen hun bijdrage leveren aan het uitdragen van het belang van en plezier in voorlezen. Wie een Voorleesactiviteit organiseert, kan die bekend maken via de kalender op www.jaarvanhetvoorlezen.nl

2013 is uitgeroepen tot het Jaar van het Voorlezen omdat allerlei (voor)leesinitiatieven volgend jaar een jubileum vieren. Zo bestaat Stichting Lezen 25 jaar, De Nationale Voorleeswedstrijd 20 jaar, BoekStart vijf jaar en is er de tiende editie van De Nationale Voorleesdagen.

Stichting Lezen, CPNB, Stichting Lezen & Schrijven en het SIOB gaan de komende jaren samenwerken in de zogeheten Leescoalitie. De participerende organisaties werken zowel individueel – in hun bestaande campagnes – als gezamenlijk aan het aanzetten van zo veel mogelijk mensen tot lezen en voorlezen, onder het moto: ‘Wij gaan (voor)lezen’. De Leescoalitie werkt op inhoud en projecten samen met landelijke partijen zoals de VOB, Entoen.nu en spelers uit het boekenvak als KBb, NUV en KvB, zo viel al te lezen in het eerder dit jaar gepresenteerde Actieplan Kunst van Lezen 2012 - 2015.

De toespraak van Prinses Laurentien is in zijn geheel na te lezen op de website van het Koninklijk Huis.

Zie ook dit bericht en bij Nieuws uitgelicht.


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie