HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Vlaams Kenniscentrum voor Mediawijsheid van start
15-01-2013
Met ingang van deze maand start het Vlaams Kenniscentrum voor Mediawijsheid, door de Vlaamse overheid in het leven geroepen om mensen kritischer en bewuster te leren omgaan met een gemediatiseerde samenleving.
Het kenniscentrum heeft drie inhoudelijke pijlers, zo laat Vlaams minister Ingrid Lieten (o.a. Innovatie en Media) in een persbericht weten: 'het stimuleren en verhogen van competenties, het creëren van een e-inclusieve samenleving en het creëren van een veilige en verantwoorde mediaomgeving.'

Het Kenniscentrum Mediawijsheid moet een rol gaan spelen op het gebied van het coördineren en stimuleren van de samenwerking tussen actoren uit de overheid, het middenveld, de mediasector en het onderzoek. Het zal ook concrete projecten initiëren voor diverse doelgroepen zoals jongeren en leerkrachten. Ook moet er aandacht gaan naar ouderen en mensen in armoede.

In het kader van het Kenniscentrum wordt een online platform opgestart waarop allerhande informatie, kennis, methodieken en goede praktijken gedeeld worden met het werkveld en het brede publiek. Dit platform zal operationeel zijn vanaf juni 2013.

Het Kenniscentrum gaat dit jaar van start met drie projecten:
  • een toolkit mediawijsheid waarin o.m. methodieken en goede praktijken voor begeleiders van kinderen en jongeren worden opgenomen;
  • een toolkit voor jonge mediaprofessionals met speciale aandacht voor auteursrechten;
  • een educatief traject rond reclamewijsheid dat onder meer zal uitmonden in een testpakket voor het onderwijs.
Elk project komt tot stand in samenwerking met diverse partners uit het onderwijs, de mediasector, het middenveld en de academische wereld.

Vanaf volgend jaar zal het Kenniscentrum Mediawijsheid in samenwerking met iMinds een oproep organiseren voor bijkomende pilotprojecten die inspelen op actuele mediawijsheidthema’s, zoals bijvoorbeeld cyberpesten. Ook worden netwerkevenementen georganiseerd om creatieve en innovatieve projectideeën rond de sociale aspecten van media en ICT te stimuleren en te ondersteunen.

Het Kenniscentrum zal samenwerken met iMinds, het vroegere IBBT, het expertisecentra van Vlaamse Universiteiten rond Media en ICT, om zo de vinger aan de pols te houden aangaande dat wat leeft in onderzoek, het werkveld en de mediasector. Het Kenniscentrum Mediawijsheid wordt fysiek ondergebracht in de kantoren van iMinds-Digital Society in Brussel. Medewerkers afkomstig uit het volwassenenonderwijs, de jeugdwerking, het werkveld e-inclusie en onderzoek, vormen het hart van het Kenniscentrum en zullen de komende twee jaar allerhande initiatieven op gebied van vorming, kennisopbouw, communicatie en projectwerking op gang brengen en ondersteunen.

De oprichting van het Vlaams Kenniscentrum voor Mediawijsheid gaat terug op de Conceptnota Mediawijsheid (PDF), die op 2 mei 2012 door de Vlaamse regering werd goedgekeurd.


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie