HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Bossche bibliotheekformules centraal in ontwikkelplan 2013-2017
18-01-2013
De Bibliotheek ’s-Hertogenbosch heeft een ontwikkelplan voor 2013-2017 opgesteld, getiteld De bibliotheek, de grote stad en de kleine mens. Belangrijke elementen daarin zijn de realisatie van een nieuwe centrale bibliotheek en de ontwikkeling van de digitale bibliotheek. Het ontwikkelplan is een concretisering van de Verandervisie uit 2008, getiteld De programmerende bibliotheek, waarin de nieuwe bibliotheekformules schoolBiEB, stadsBiEB en webBiEB werden geïntroduceerd.
In de plannen wordt uitgegaan van de behoefte van mensen om zich hun hele leven lang te blijven ontwikkelen. Daarom is er veel aandacht voor mediawijsheid, taalontwikkeling, de aanpak van laaggeletterdheid en leesplezier. Maar de bibliotheek wil ook mensen in beweging brengen door het organiseren van ontmoetingen rondom literatuur, debat en kennisdeling. Het in september 2012  geopende lezingen- en debatcentrum De Bovenkamer is daar een voorbeeld van.

StadsBIEB
De verhuizing van de te krap geworden stadsBiEB Centrum naar het GZG-terrein staat centraal in de plannen, zo meldt Bibliotheek Den Bosch in een persbericht. De nieuwe centrale moet een moderne state-of-the-art bibliotheek worden die past bij een kennisstad als ’s-Hertogenbosch. (Voor meer informatie over de ontwikkeling van het GZG-terrein met de nieuwe bibliotheek en het stadsarchief, zie dit gemeentebericht.) Vooruitlopend daarop wordt in de komende periode de collectie opnieuw ingedeeld en gepresenteerd, wordt de samenwerking met culturele en educatieve partners geïntensiveerd en komen er meer studie- en werkplekken. Daarnaast wil de bibliotheek met behulp van haar collectie en activiteiten een gids zijn voor burgers in hun omgang met offline en online informatie.

WebBIEB
De digitalisering van de samenleving ziet de bibliotheek als een kans. Daarom wordt de samenwerking gezocht met bibliotheek.nl op het gebied van koppeling van de collecties van alle Nederlandse bibliotheken, een landelijk aanbod van e-books en uitbreiding van het aanbod van online muziek. Samen met een nieuwe websitestructuur met allerlei applicaties, social media en andere vormen van digitale communicatie vormen deze initiatieven gezamenlijk de formule webBiEB.

SchoolBIEB
Eind 2013 moet in elke Bossche basisschool een schoolBiEB operationeel zijn, maar ook daarna wil de bibliotheek deze formule blijven verfijnen. Onderzocht wordt of de schoolBiEB-formule ook is toe te passen op de voor- en vroegschoolse educatie en het speciaal onderwijs.

Voor de volledige tekst van het het Ontwikkelplan 2013-2017, De bibliotheek, de grote stad en de kleine mens, zie hier.


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie