HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Overheid maakt afspraken voor toegankelijker en duurzamer archief
24-01-2013
Minister Bussemaker (OCW), het Interprovinciaal Overleg (IPO), de Unie van Waterschappen (UvW) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) hebben afspraken gemaakt om het archief van de overheid toegankelijker en duurzamer te maken, zo stelt het ministerie van OCW in een persbericht.
Voor burgers betekent dit dat overheidsinformatie beter vindbaar is en sneller openbaar wordt. Tevens wordt de historische archiefinformatie beter toegankelijk via een landelijke portal. Deze afspraken zijn vastgelegd in het Archiefconvenant, aldus OCW.

Belangrijke doelen voor 2016 zijn:
  • een landelijk dekkend netwerk van elektronische depotvoorzieningen voor alle overheden (e-depots);
  • tijdiger overdracht van relevante overheidsinformatie naar een archief (nu kan dat nog 20 jaar of meer duren);
  • digitale toegang tot archieven van de overheid.

Ook zullen tips beschikbaar komen hoe particuliere organisaties hun eigen digitale archief duurzaam kunnen beheren.

De minister stelt € 9 miljoen ter beschikking voor de periode 2013-2016 om de archiefsector te innoveren. Hiervoor start het Nationaal Archief dit jaar een programma. De provincies, gemeenten en waterschappen dragen bij door gerichte inzet van menskracht of financiën. De middelen dienen om kennis en ervaring te ontwikkelen en te delen en archiefinstellingen te versterken. Het Nationaal Archief (NA) zal zich hiertoe verder ontwikkelen als kenniscentrum voor archiefzorg en archiefbeheer voor het gehele werkveld, zo wordt gesteld in het persbericht van OCW.


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie