HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
BoekStartdeelnemers in de kinderopvang nemen voorlezen serieuzer
31-01-2013
BoekStart lijkt bij te dragen aan een verbetering van het voorleesklimaat op kindercentra en aan het professionaliseren van kindercentra op het gebied van voorlezen. Kindercentra die deelnemen aan dit programma zijn daarin duidelijk verder dan kindercentra die niet deelnemen. Dat blijkt uit het onderzoeksrapport Voorlezen in de kinderopvang 2012 dat Stichting Lezen heeft gepubliceerd.
Voorlezen op kinderdagverblijven en peuterspeelzalen wordt steeds bewuster en professioneler gedaan. Maar in 10% van de kindercentra is het nog geen dagelijkse routine, voor baby’s in bijna een kwart van de centra. Stichting Lezen vindt dat het belang van voorlezen benadrukt moet blijven worden, omdat kindercentra sommige aspecten die volgens Stichting Lezen bijdragen aan een effectief voorleesklimaat niet erg belangrijk vinden.

Onderzoek
Het onderzoek naar voorlezen in de kinderopvang, een telefonische enquete onder 328 leidinggevenden (onder wie 21 deelnemers aan BoekStart) en 316 medewerkers (onder wie 22 deelnemers aan BoekStart) van kinderdagverblijven en peuterspeelzalen, is uitgevoerd door TNS NIPO. Het onderzoek had als doelen: 1. Het huidige voorleesklimaat in de kinderopvang te evalueren, 2. Inzicht te krijgen in de behoeften van de kindercentra en de mate waarin de doelstellingen van Stichting Lezen daarbij aansluiten, 3. Antwoord te krijgen op de vraag in hoeverre BoekStart leidt tot een beter voorleesklimaat.
Het onderzoek leverde de volgende resultaten op:

Voorleesklimaat
Het belang van voorlezen en een voorleesroutine wordt breed gedeeld. Zowel peuterspeelzalen en kinderdagverblijven worden steeds professioneler in de omgang met voorlezen, maar peuterspeelzalen zijn daarmee over het algemeen verder dan kinderdagverblijven. Zo wordt in vrijwel alle kindercentra voorgelezen, maar doen peuterspeelzalen daarbij meer aan verwerking en hebben ze meer aandacht voor diversiteit. De meeste kindercentra hebben voorlezen wel in hun beleidsplan opgenomen, maar geen voorleescoördinator. Ouders worden steeds vaker betrokken bij het voorlezen. De meeste kindercentra werken samen met de bibliotheek. Als redenen omdat niet te doen worden genoemd: te ver weg, te duur, te veel geregel en niet nodig.

Doelen Stichting Lezen
De doelen van Stichting Lezen en de behoeften van de kindercentra stemmen niet op alle punten overeen; de afstemming behoeft nog wel enige verbetering. De doelen worden slechts ten dele onderschreven door de kindercentra en is dat het geval, dan wordt de uitvoering ervan niet altijd als voldoende beoordeeld.
Op peuterspeelzalen wordt het hebben van een voorleesroutine en op kinderdagverblijven de opname van voorlezen in het structureel beleid gezien als een belangrijke bijdrage aan een goed voorleesklimaat. De BoekStartdeelnemers noemen daarnaast een goed aanbod van boeken.
Maar de kindercentra hebben weinig oog voor het coördineren, budgetteren en evalueren van leesbevordering, noch voor het deelnemen aan een lokaal leesbevorderingsnetwerk.
Ook aan ouderbetrokkenheid wordt nog weinig aandacht geschonken. Met name de BoekStartdeelnemers noemen dit wel belangrijk, maar aan de uitvoering daarvan schort het ook bij hen. De onderzoekers geven aan dat er meer werk gemaakt zou moeten worden van het bewust maken en stimuleren van de kindercentra op deze punten.

Bijdrage BoekStart
Deelnemen aan BoekStart lijkt vaker te leiden tot een verbetering van het voorleesklimaat en van de professionaliteit op het gebied van voorlezen. BoekStartdeelnemers hebben vaker een geoormerkt boekenbudget, houden meer rekening met verschillen in leesinteressses, doen meer aan betrokkenheid van ouders, hebben vaker een voorleescoördinator en werken vaker en actiever samen met de bibliotheek.

De volledige tekst van het rapport Voorlezen in de kinderopvang 2012 is via de website van Stichting Lezen te downloaden.

Meer BoekStartnieuws
Sinds 25 januari kunnen baby’s en hun ouders ook in regiobibliotheek Angstel, Vecht en Venen terecht voor het BoekStart-koffertje. Alle andere Utrechtse regiobibliotheken gingen Angstel, Vecht en Venen al voor. Daarmee is de provinciale uitrol van BoekStart in Utrecht afgerond. BoekStart-coördinator Mieke van der Meij van het Bibliotheek ServiceCentrum (BiSC) gaat zich nu richten op volgende stap in de doorgaande leeslijn die BiSC en de Utrechtse bibliotheken nastreven: het project BoekStart in de kinderopvang.
Meer informatie over BoekStart is te vinden op de BoekStart-website en de websites van de Utrechtse regiobibliotheken.Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie