HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Onderzoek: belang New Yorkse bibliotheken neemt toe, maar door politiek ondergewaardeerd
31-01-2013
Uit recent onderzoek van het Centre for an Urban Future, een denktank op het gebied van stedelijke ontwikkeling, blijkt dat de New Yorkse bibliotheken meer klanten bedienen op meer manieren dan ooit tevoren, en een steeds belangrijker onderdeel zijn van het ‘ human capital system’, maar dat zij ondergewaardeerd worden door beleidsmakers en steeds meer geconfronteerd worden met bedreigingen. 
Het rapport, getiteld Branches of Opportunity, heeft betrekking op de drie grote bibliotheekorganisaties in New York: Brooklyn Public Library, Queens Public library en New York Public Library (met een werkgebied dat zich uitstrekt over Manhattan, The Bronx en Staten Island). 

Uit het onderzoek blijkt onder andere dat gedurende de afgelopen tien jaar het aantal uitleningen is toegenomen met 59 procent en het aantal deelnemers aan activiteiten en programma’s met 40 procent. Het computergebruik is de afgelopen vijf jaar met 62 procent toegenomen. In de Bronx gaven de cijfers de grootste stijging te zien, met een toename van 102 procent voor het aantal uitleningen en 134 procent voor de deelname aan activiteiten. In 2011 ontvingen de 206 vestigingen van de drie bibliotheekorganisaties zo'n 40 miljoen bezoekers, registeerden ze 69 miljoen uitleningen, bezochten zo'n 2,3 miljoen mensen activiteiten en programma's en werden er door de inlichtingenafdeling 14,5 miljoen informatievragen beantwoord.
In diezelfde periode werd er echter 8 procent gekort op de drie bibliotheken (totaal zo’n 65 miljoen dollar), waardoor zowel het aantal openingsuren als het aankoopbudget een daling te zien gaven. Gemiddeld zijn de New Yorkse bibliotheken nu 43 uur per week geopend.

De New Yorkse bibliotheken spelen onder andere een niet te onderschatten rol met hun dienstverlening voor immigranten, zo wordt in het rapport gesteld. 'Public libraries are an unmatched resource for assimilating these New Yorkers and giving them opportunities to succeed. [...]  While nonprofit organizations and government offices also attempt to serve this population, libraries reach more of them and do it more effectively in large part because libraries are arguably the one institution that immigrants trust.'

Ook voor ouderen blijken de bibliotheken zeer belangrijk: 'Older New Yorkers seem to be ever-present at branches across the city, in part because libraries provide a safe and convenient outlet for seniors to read the newspaper, send emails to relatives or just socialize in an environment that many see as more engaging than a senior center.'

Verder wordt in het rapport nog gewezen op het belang van de New Yorkse bibliotheken voor werkzoekenden, (startende) ondernemers en zzp'ers ('Many branches operate as de facto incubators, providing a regular home to hundreds of businesses') en voor het onderwijs: 'Libraries also complement the city’s public school system in a way that is often underappreciated. When school buildings are closed during the summer, on weekends and after the school day ends, the public libraries provide an alternative to the streets and offer a wide variety of programs for elementary and secondary school students.'

Het rapport concludeert: 'No other institution, public or private, does a better job of reaching people who have been left behind in today’s economy, have failed to reach their potential in the city’s public school system or who simply need help navigating an increasingly complex world. 
Although they are often thought of as cultural institutions, the reality is that the public libraries are a key component of the city’s human capital system. With roots in nearly every community across the five boroughs, New York’s public libraries play a critical role in helping adults upgrade their skills and find jobs, assisting immigrants assimilate, fostering reading skills in young people and providing technology access for those who don’t have a computer or an Internet connection at home. 
The libraries also are uniquely positioned to help the city address several economic, demographic and social challenges that will impact New York in the decades ahead—from the rapid aging of the city’s population (libraries are a go-to resource for seniors) and the continued growth in the number of foreignborn (libraries are the most trusted institution for immigrants) to the rise of the freelance economy (libraries are the original co-working spaces) and troubling increase in the number of disconnected youth (libraries are a safe haven for many teens and young adults).'

Maar, zo constateert David Giles, de auteur van het rapport: 'Despite their growing importance, public libraries have been hugely undervalued by policymakers and are absent from most policy and planning discussions about the future of the city. [...] New York policymakers, social service leaders and economic officials have largely failed to see the public libraries as the critical 21st century resource that they are, and the libraries themselves have only begun to make the investments that will keep them relevant in today’s digital age. One way or another, New York needs to better leverage its libraries if it is to be economically competitive and remain a city of opportunity.'

Als gevolg van de onderwaardering van de beleidsmakers en de daarmee samenhangende financiële kortingen hebben de New Yorkse bibliotheken te beperkte openingsuren, zeker in vergelijking met andere Amerikaanse steden, en kampen ze met grote achterstanden op het gebied van onderhoud van de gebouwen (geschat: 230 miljoen dollar). 

Het rapport besluit met een aantal aanbevelingen, onder andere het op peil houden cq verhogen van het budget om te investeren in de gebouwen en om uitbreiding van het aantal openingsuren te realiseren, te streven naar meer samenwerkingsvormen, onder andere met gemeentelijke instanties en creatieve grassroots-initiatieven, het opzetten van 'workshare and incubator spaces' in bepaalde vestigingen.

Voor de volledige tekst van het rapport, zie de website van Center for an Urban Future (PDF)

Een interview met David Giles, auteur van het rapport, is hier te beluisteren

In juni organiseert Bibliotheekblad overigens een studiereis tijdens welke verschillende bibliotheken van de drie New Yorkse bibliotheekorganisaties bezocht zullen worden.


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie