HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Basispakket digitale content 2013 bekend
07-02-2013
De VOB meldt dat de Inkoopcommissie voor 2013 een basispakket digitale content heeft ingekocht waarbij de nadruk ligt op e-books en verschillende bestanden van NBD Biblion buiten het pakket vallen.
De VOB stelt onder andere: 'In 2013 ligt de nadruk op het inkopen van e-books. Zowel de rechtenvrije e-books als rechtendragend.' De VOB meldt dat er in 2013 een aantal pilots rondom digitale content gestart zullen worden, onder andere voor e-luisterboeken, e-learning en AV-materiaal, waarover tezijnertijd nog informatie zal volgen.
De licentie met ETV voor Oefenen.nl, de portal met oefenprogramma's voor laaggeletterden en laagopgeleiden, is in 2013 verlengd.

De volgende bestanden van NBD Biblion zullen in 2013 niet meer worden afgenomen: AD Bank, Meer over Media, Digitale Grote Almanak, JeugdLiteRom, LiteRom Wereldliteratuur en de UittrekselBank Jeugd.

Als reden hiervoor noemt de VOB onder andere het feit dat  'de kosten van bepaalde bestanden niet in verhouding [zijn] tot het landelijk gebruik.' Verder zou NBD Biblion volgens de VOB voor sommige bestanden, zoals AD Bank, niet of niet op tijd over de rechten kunnen beschikken. Andere bestanden, zoals de Digitale Grote Almanak, zouden niet voldoen aan de technische specificaties die nodig zijn om via BNL geleverd te kunnen worden aan de bibliotheken.
De VOB voegt daaraan toe: 'Verder zijn door ontwikkelingen op internet andere, vrij toegankelijke, bronnen inmiddels breed beschikbaar. Waardoor een aantal databestanden minder toegevoegde waarde leveren ten opzichte van voorgaande jaren.'

Over Literom en Uittrekselbank is de VOB Inkoopcommissie nog in onderhandeling met NBD Biblion. Afhankelijk van de inkoopkorting wordt bepaald of deze bestanden collectief worden afgenomen in het basispakket, aldus de VOB.

De volledige inhoud van het Basispakket digitale content 2013 is hier te vinden.

Een week geleden maakte NBD Biblion reeds melding van het feit dat verschillende van haar bestanden dit jaar buiten het pakket vallen. Ook stelt NBD Biblion te hebben vernomen dat het thuisgebruik van de bestanden niet meer landelijk afgekocht zal worden in 2013. Voor de individuele bibliotheken afzonderlijk bestaat er echter nog wel de mogelijkheid de digitale bestanden af te nemen, zo laat NBD Biblion weten.

Update: In een reactie vandaag laat NBD Biblion weten de beslissing van de Inkoopcommissie te respecteren, maar het niet eens te zijn met enkele van de door de VOB genoemde argumenten.

'In de mededeling van de VOB wordt gesteld dat NBD Biblion niet of niet op tijd over de rechten kan beschikken van onder meer de Actuele Documentatiebank. Voor de goede orde: NBD Biblion beschikt wel degelijk over alle rechten voor de Actuele Documentatiebank als het gaat om gebruik binnen de muren van een bibliotheek of school. Bovendien heeft de inkoopcommissie eerder een andere reden genoemd, namelijk dat bestanden als Meer over Media en de Actuele Documentatiebank technisch niet geschikt zijn voor de infrastructuur van BNL.
Naast het argument dat veel vergelijkbare data op internet te vinden zijn, is ook aangevoerd dat de kosten voor het gebruik van de bestanden, die nu uit het basispakket gehaald zijn, uit de pas lopen. Echter, NBD Biblion is nooit gevraagd een aangepaste offerte uit te brengen.
Klanten die momenteel bilateraal thuisgebruik afnemen bij ons, benaderen wij in de loop van volgende week met een passende oplossing,' aldus NBD Biblion in de reactie.


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie