HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Rapport KNAW: onderwijs in digitale informatie ontoereikend
12-02-2013
De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) concludeert in een recent uitgebracht rapport dat middelbare scholieren onvoldoende inzicht hebben in impact en risico's van digitale communicatie en dat het huidige onderwijs in digitale informatie en communicatie niet leidt tot digitale geletterdheid.
Het rapport, getiteld  Digitale geletterdheid in het voortgezet onderwijs. Vaardigheden en attitudes voor de 21ste eeuw, stelt dat digitale geletterdheid, het vermogen digitale informatie en communicatie verstandig te gebruiken en de gevolgen daarvan kritisch te beoordelen, in een informatiemaatschappij tot de basisvaardigheden behoort. Middelbare scholieren zijn weliswaar vaardig met smartphone en Facebook, maar verwerven onvoldoende inzicht in impact en risico's van digitale communicatie, aldus de KNAW. Het huidige informaticaonderwijs leidt niet tot digitale geletterdheid, onder andere omdat het vak informatica sinds de invoering in 1995 niet noemenswaardig is aangepast. Bovendien bieden steeds minder scholen het vak aan, vaak bij gebrek aan nieuwe docenten die gepensioneerde vakcollega’s kunnen opvolgen.

Hans Clevers, president van de KNAW, in het voorwoord: 'Goed functioneren in de moderne samenleving vereist inzicht in de impact en in de beperkingen van ICT. Nieuwe communicatietechnologieën hebben een enorm effect op de ontwikkeling van tal van terreinen – zij beïnvloeden de inhoud van schoolvakken, veranderen sociale structuren en scheppen andere manieren van informatie verzamelen en verwerken. Daarvoor zijn specifieke vaardigheden en een kritische attitude nodig. Is het eerste zoekresultaat in Google ook het beste? Hoe betrouwbaar is de gevonden informatie? Mag ik alle informatie op internet zomaar gebruiken? Wie kunnen er allemaal mijn profiel op internet zien en wat zijn daarvan de risico’s? (...)
De vaardigheden die nodig zijn om goed met deze en dergelijke vraagstukken om te gaan brengen we in dit advies onder de noemer "digitale geletterdheid". De adviescommissie die zich over dit zo belangrijke onderwerp boog, bepleit in het document dat voor u ligt dat iedere moderne scholier digitaal geletterd wordt.'

De KNAW adviseert de bewindslieden van OCW onder andere een nieuw, verplicht vak Informatie & communicatie in te voeren in de onderbouw havo/vwo als brede, compacte inleiding tot digitale geletterdheid. Daarnaast wordt in het rapport aanbevolen het keuzevak Informatica voor de bovenbouw grondig te vernieuwen. Interactie tussen de nieuwe informaticavakken en (toepassing in) andere schoolvakken zoals talen, economie en geschiedenis moet worden gestimuleerd.

De KNAW stelt dat het niet alleen in het belang van nieuwe generaties leerlingen is het onderwijs in digitale informatie en communicatie op havo/vwo snel en volledig te herzien, maar ook een randvoorwaarde voor Nederland om mee te blijven tellen als kennis- en innovatie-economie. Om de realisatie van haar Digitale Agenda voor innovatie en economische groei dichterbij te brengen zou ook het Ministerie van Economische Zaken zich sterk moeten maken voor goed onderwijs in digitale geletterdheid, zo vindt de KNAW.

De bibliotheek wordt in het rapport overigens niet genoemd.

Voor de volledige tekst van het rapport, zie hier. (PDF)


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (1)

agnes klitsie
12-2-2013 16:25
Ik had het artikel ook gelezen in het NRC van afgelopen zaterdag. In mijn volgende blog maak ik melding van dit digitale analfabetisme. Na twee jaar van groepsrondleidingen voor brugklassers ben ik tot de conclusie gekomen dat het Bibliospel (hoe oud?), niet meer van deze tijd is en dat het anders moet. Ik denk momenteel na over iets anders, weet nog niet hoe en wat. Agnes Klitsie

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie