HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Geen officiële concept-wetstekst op extra ledenvergadering VOB
12-02-2013
De extra ledenvergadering van de VOB op 28 februari over de Bibliotheekwet zal het moeten doen zonder officiële concept-wetstekst. Dat antwoordde Theo Bijvoet, hoofd Letteren en Bibliotheken bij OCW, op de vraag wanneer er een concept-wetstekst officieel openbaar gemaakt zal kunnen worden.  
Een tekst publiceren voor 28 februari is nog niet mogelijk, omdat er eerst bestuurlijk overleg met het Interprovinciaal Overleg (IPO) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) nodig zal zijn. Dat is gepland voor begin april. Minister Jet Bussemaker nodigt IPO en VNG daartoe officieel uit, met de concept-tekst erbij.

Bijvoet zei dat hij wel wil proberen de geplande internetconsultatie eerder te starten dan april, omdat de diverse belanghebbenden al heel lang wachten op een tekst. Redenen voor het feit dat het allemaal langer duurt dan ook hijzelf graag gewild heeft, zijn dat er een nieuw kabinet kwam en dat de positie van de Koninklijke Bibliotheek (KB) goed geregeld moet worden.
Bussemaker moest zich binnen OCW eerst wijden aan andere onderwerpen en pas onlangs was er ruimte om overleg te hebben over een eerste complete concept-bibliotheekwetstekst met memorie van toelichting.

Wat de KB betreft, geldt dat haar positie als Zelfstandig Bestuursorgaan (ZBO) is geregeld in de Wet Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (WHW). Nu de taken van het Sectorinstituut Openbare Bibliotheken (SIOB) ingaand de nieuwe wet worden uitgevoerd door de KB, moest worden bekeken of de positie van de KB opnieuw geregeld moet worden of dat er iets naast de regeling van de WHW komt. Gekozen is voor dat laatste. Dit betekent dat de positie van de KB straks in twee wetten is geregeld: de WHW en de nieuwe Bibliotheekwet. Bijvoet zei dat dit het noodzakelijke overleg heeft gevergd met de desbetreffende ambtenaren. De laatste details zullen deze week geregeld worden.

Draagvlak
Wat het overleg met IPO en VNG betreft, meldde Bijvoet dat draagvlak creëren voor de nieuwe wet heel belangrijk is. Vandaar dat er niet alleen bij IPO en VNG maar ook bij de VOB en de VOB-werkgroep-Brandenbarg concept-teksten circuleren.
Bijvoet zei dat het geen doel van de nieuwe wet is om 'centralisme' te regelen, hoewel OCW daarvan verdacht wordt. De decentralisatie van het openbare bibliotheekwerk en de gemeentelijke en provinciale verantwoordelijkheden blijven het uitgangspunt. Maar wel wil de wet noodzakelijke verbanden verbeteren.
Bijvoet zei dat het hem al met al ook veel te lang duurt en dat hij daarom hoopt dat de internetconsultatie zo snel mogelijk kan beginnen.

Positie Bibliotheek.nl
Over de positie van Bibliotheek.nl (BNL) kon hij niet rechtstreeks zeggen of heel BNL of onderdelen van BNL (en zo ja, welke) naar de KB gaan. Wel zei hij dat het algemeen bekend is dat OCW toe wil naar één landelijke digitale bibliotheek en dus niet naast elkaar een digitale poot van de Koninklijke Bibliotheek, een Digitale Bibliotheek van de Nederlandse Letteren (DBNL) en een Stichting Bibliotheek.nl wil zien. 'Wij willen het bij elkaar hebben', verklaarde Bijvoet.

Basispakket provincies
Wat het basispakket voor de provincies van het IPO betreft, vertelde Bijvoet dat de tekst in de wet zich zal baseren op wat IPO bij OCW heeft ingebracht. IPO noemde als basistaken voor provincies: a. collectiebeleid, b. logistiek/transport (interbibliothecair leenverkeer), c. zorgen voor netwerken en allianties en d. ontwikkeling en implementatie innovatieve concepten (in afstemming met PSO’s andere provincies en SIOB).


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie