HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
IFLA publiceert 'Principles for Library eLending'
14-02-2013
Onlangs heeft de  IFLA Governing Board een lijst van 'Principles' aangenomen aangaande de beschikbaarstelling van e-books door bibliotheken.
Het stuk, opgesteld door de eLending Working Group van de IFLA en bekendgemaakt onder de titel  Principles for the Licensing/Purchase and Use of eBooks in Libraries, komt voort uit het vorig jaar gepubliceerde Background paper on eLending en is mede gebaseerd op een onlangs naar buiten gebracht 'Thinkpiece' (getiteld Libraries, e-Lending and the Future of Public Access to Digital Content).

De Principles zijn bedoeld als uitgangspunten voor bibliothecarissen bij de onderhandelingen met aanbieders van e-books. In de inleiding bij de Principles wordt geconstateerd dat er met de komst van digitale content voor bibliotheken een nieuwe realiteit is ontstaan waarbij ze beperkt worden in het verwerven en toegankelijk maken van commercieel aangeboden e-books. Dit ondermijnt hun maatschappelijk rol als onafhankelijke, publieke instelling op het gebied van het toegankelijk maken van schriftelijke informatiebronnen. 

De IFLA stelt dat de Principles uitgaan van de gedachte dat het voor zowel bibliotheken als uitgevers en auteurs noodzakelijk is 'to negotiate a range of reasonable terms and conditions for the licensing of eBooks to libraries which allows them to fulfil their mission of guaranteeing access to knowledge and information for their communities. Successful negotiations will require solutions which do not unduly jeopardize the publisher’s and author’s financial viability. It is not acceptable that a publisher or author can restrict a library's ability to purchase/license otherwise commercially available eBooks for the library collection. The implementation of a library's collection development policy has to be in the library's control, and not in the control of publishers and authors,' aldus de inleiding bij de Principles.

In de inleiding wordt daaraan toegevoegd: 'Should publishers/authors persist in withholding the licensing or sale of eBooks to libraries, IFLA believes that publishers/authors should be required in legislation to make available eBooks to libraries under reasonable terms and conditions. In jurisdictions where there is government financial support for publishers and authors, there is an especially strong argument to be made that societal access to published works through libraries should be mandated by government.'

Samenvattend luiden de vijf Principles:
  1. Bibliotheken dienen in staat te zijn alle commercieel beschikbare e-books te verwerven uitgaande van een aantal uitgangspunten en voorwaarden, op gebieden als:  'number of simultaneous users; the period of time the library has the right to make the eBook available; the option of outright purchase with permanent availability; a limit on the total number of loans permitted.'
  2. Uitgaande van wederzijds respect voor de auteursrechten door bibliotheken en de rechthebbenden, moeten de bibliotheken zich bij het beschikbaarstellen van e-book  kunnen beroepen op de 'copyright limitations and exceptions' die gelden voor bibliotheken, zoals: 'the right to copy a portion of the work; reformat the work for preservation purposes if it is licensed or purchased for permanent access;provide an interlibrary loan copy; re-format a work to enable print disabled access.'  Daarbij de toevoeging dat bibliotheken 'should have the right to bypass a technological protection measure for the purpose of exercising any non-infringing purposes.'
  3. De via bibliotheken beschikbare e-books dienen toegankelijk te zijn via alle bekende e-reading devices.
  4. Bibliotheken en gebruikers moeten zelf zeggenschap hebben over het gebruik van de persoonlijke gegevens van de gebruikers, inclusief hun leesgeschiedenis waar het gaat om e-books.
  5. Als aanbieders van e-books en auteurs aan bibliotheken de toegang tot e-books onthouden, dan zou nationale wetgeving deze toegang, uitgaande van redelijke voorwaarden en condities, moeten afdwingen. 
De IFLA heeft tegelijkertijd met het bekendmaken van de Principles op haar website een nieuw onderdeel toegevoegd met 'resources' aangaande bibliotheken en e-lending. Deze resources moeten samen met de Principles het komende jaar het uitgangspunt vormen voor een discussie over e-books en bibliotheken, om te beginnen tijdens een seminar (E-Books in Libraries: A Global Question of Survival?) in London op 21 februari aanstaande, gevolgd door een paneldiscussie tijdens de World Summit on the Information Society (WSIS) op 25 februari en een dag tijdens de IFLA-conferentie in Singapore in augustus 2013.

Voor de volledige tekst van de Principles, zie hier (PDF).


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie