HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
22.000 resoluties Raad van State BHIC online
26-02-2013
Het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) heeft onlangs  22.000 resoluties van de Raad van State online geplaatst.
Het gaat om resoluties uit de periode 1629 - 1713. Volgens het BHIC is hiermee een belangrijke bron voor stamboomonderzoekers en historici toegankelijk geworden. De komende tijd zal het aantal online toegankelijke resoluties nog worden uitgebreid.

De Raad van State was tijdens de Republiek het uitvoerend orgaan van de Staten-Generaal. Alle besluiten die op de zittingen van de Raad van State werden genomen, werden vastgelegd in resoluties. Het BHIC beschikt over een bijna complete serie in het net geschreven resoluties van de Raad van State.
De resolutieboeken van de Raad van State vormen een rijke bron voor onderzoekers, zo stelt het BHIC. 'Ze geven veel informatie over bijvoorbeeld alle vestingsteden met forten en schansen in den lande van noord naar zuid van Bourtange naar Sluis in Zeeuws-Vlaanderen, militaire functionarissen van soldaat tot generaal, ingenieurs, aannemers en opzichters van vestingwerken, kerkelijke functionarissen als predikanten en roomse geestelijken uit die periode, rekesten van regenten van afzonderlijke plaatsen, buitenlandse betrekkingen, activiteiten van rentmeesters van geestelijke goederen of rentmeesters van bepaalde geestelijke instellingen als gasthuizen, fundaties en dergelijke, schoolmeesters, molens en pachthoeven die sinds 1648 aan het land toebehoorden en oude kapellen die als schoolhuis werden ingericht, allerhande militaire informatie met betrekking tot munitie, artillerie, zeeslagen, regimenten, compagnieën, garnizoenen, kruitmagazijnen, commandanten, gouverneurs, verplaatsingen van troepen, militaire hospitalen, rapporten van de landsadvocaten rond bepaalde processen en noem maar op.'

Op de website van het BHIC zijn nu samenvattingen van de resoluties over de jaren 1629-1713 te doorzoeken. Het gaat daarbij om een selectie, namelijk alleen om resoluties die de Meierij van 's-Hertogenbosch betreffen. Echter is over de jaren 1704-1713 wel een eenvoudige index op persoons-, plaats- en zaaknamen te doorzoeken die álle resoluties betreft.

De resoluties zijn toegankelijk via de website van het BHIC.


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie