HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Bibliotheek Leersum blijft in De Binder
01-03-2013
Actiegroep pleit voor aanpassing van de huurprijs.
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft besloten dat de bibliotheek in Leersum in De Binder blijft en komt daarmee tegemoet aan de wens van de inwoners en een motie van de gemeenteraad om de bibliotheek te handhaven in De Binder en hiermee het Cultuurhuis in Leersum overeind te houden, zo wordt bericht.

Het persbericht vervolgt: ‘Vanuit de kerntakendiscussie moet Regiobibliotheek Z-O-U-T vanaf 2014 structureel € 40.000 op de huisvesting in Leersum bezuinigen. Dit kan alleen worden gerealiseerd als de bibliotheek minder vierkante meters huurt. De gemeente gaat samen met de bibliotheek onderzoeken of verhuizing naar de benedenverdieping (hal) tot de mogelijkheden behoort. Hierdoor zou het mogelijk worden om voor de bovenverdieping een andere huurder te zoeken, waardoor de bezuiniging toch kan worden gerealiseerd. De bibliotheek wordt door vestiging op de begane grond ook zichtbaarder, waardoor de levendigheid in De Binder nog meer toeneemt.

Wethouder Tim Verhoef: “Het college had met de bibliotheek afgesproken dat in het eerste kwartaal duidelijkheid zou komen over de huisvesting. We hebben verschillende opties bekeken en komen tot de conclusie dat we de bibliotheek hoe dan ook in De Binder willen houden. Door naar beneden te verhuizen, realiseert de bibliotheek de opgelegde bezuiniging voor het jaar 2013. De opgave voor ons als gemeente is om de bovenverdieping zo snel mogelijk te verhuren, zodat ook de gemeentelijke begroting van De Binder weer in evenwicht is. We streven ernaar de raad daarover op afzienbare termijn een voorstel te doen.”

Dit besluit is besproken met Mariet Wolterbeek, directeur Regiobibliotheek Z-O-U-T. “Wij willen graag meedenken over flexibele oplossingen, want wij vinden de bibliotheekfunctie belangrijk. De locatie is daaraan ondergeschikt”, aldus Wolterbeek.

In een reactie schrijven de actievoerders die voor het openhouden van de bibliotheek in De Binder hebben gestreden: ‘Met vreugde hebben wij, als belangengroepering De bieb blijft in de De Binder van het persbericht van het College van de gemeente Utrechtse Heuvelrug kennis genomen. Het college conformeert zich uiteindelijk aan de motie van de Raad om de bibliotheek in De Binder te houden. Het tweede deel van de motie staat echter nog overeind ter uitvoering: de huur voor de regiobibliotheek in De Binder naar een aanvaardbaar niveau terug te brengen.

Op de dag van het schrijven van het persbericht heeft een architect onderzocht of het mogelijk is de bibliotheek in de hal van de benedenverdieping onder te brengen. Dit blijkt om vele praktische redenen niet haalbaar. Denk hierbij aan gebrek aan muurruimte vanwege de vele deuren en de onmogelijkheid van beveiliging tijdens de sport- en horecaopenstelling van deze ruimte.

Als de bibliotheek verhuist voordat er een huurder voor de bovenverdieping gevonden is, dan dreigt leegstand en daarmee verpaupering. Sterker nog omdat een ruimte maar éénmaal verhuurd kan worden, zit het College met dit voorstel direct met een gat van € 67.000 (drie kwartalen € 100.000) op de begroting van het lopende boekjaar.

Wij stellen daarom voor om per 1 april de huurprijs voor de bovenverdieping aan te passen naar € 60.000 per jaar. Op deze manier wordt er tijd gecreëerd om tot een voor alle partijen juiste beslissing te komen, en kan er in deze tijd eventueel nogmaals gezocht worden naar een huurder. Deze heeft zich nu ook nog niet gemeld en de vraag is of deze zich ooit zal aandienen. In deze tijd moet er dan ook samen met alle gebruikers van De Binder, de gemeente en andere belanghebbenden gekeken worden naar een duurzame oplossing voor De Binder. Wij zijn bereid om onze tijd en energie daar in te steken, de gemeente ook?’

Zie ook dit eerdere bericht.


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie