HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Bibliotheek.nl: voortgang, maar ook zorgpunten
10-03-2013
De Stichting Bibliotheek.nl (BNL) ziet drie zorgpunten: de instabiliteit van de infrastructuur van de websites, een pas op de plaats die nodig is bij de Nationale Bibliotheek Catalogus (NBC+) en de aanlevering van gegevens voor het Datawarehouse (DWH).

Dat schreef BNL-directeur Diederik van Leeuwen op 15 februari in een brief aan bibliotheekdirecteuren, naar aanleiding van de laatste kwartaalupdate bij het Jaarplan 2012.

Aanwas temporiseren
Over de infrastructuur websites schreef Van Leeuwen: ´Door het enthousiasme waarmee tientallen bibliotheken de afgelopen tijd op de WaaS [Website as a Service – red.] zijn overgestapt, werd de bijbehorende infrastructuur in snel tempo steeds zwaarder belast. Het systeem kwam onder druk, raakte instabiel en we hebben moeten besluiten de aanwas te temporiseren. Ondertussen zijn de belangrijkste issues opgelost, maar nog steeds zijn we niet tevreden met de overall performance. U kunt ervan op aan dat dit onze volle aandacht heeft.´

Keuzes bronnen nodig
Over de NBC+ meldde hij: ´De doorontwikkeling van de NBC+ is op een aantal fronten opgeschort. Dit heeft enerzijds te maken met de keuzes die branchebreed gemaakt moeten worden over de richting waarin het zoekplatform van de NBC+ moet doorgroeien. Anderzijds is de bezitssynchronisatie nog niet afgerond (project OCLC) en moeten er ook op het gebied van te ontsluiten bronnen keuzes gemaakt worden. Immers, er zijn veel meer bronnen aangeboden dan we binnen in ons huidige budget kunnen verwerken. Hierover zijn we onder meer binnen de uitwerking van de branchestrategie van de VOB met samenwerkingspartners in overleg.´

Nog niet correct
En over het DWH: ´De eerste oplevering van het Datawarehouse is een feit. De periodieke aanlevering van de zogeheten "Minimale Data Set" is echter voor slechts 12 bibliotheken geslaagd – alle overige 149 aanleveringen zijn nog niet correct. Daardoor is een benchmarkrapportage nog niet mogelijk. Maar eigen rapportages binnen de zelf te beheren en besloten omgeving zijn al wel beschikbaar. We verrijken uw data daar al met onder andere Mosaic-gegevens. Ook doorlevering aan PSO’s voor marketingdoeleinden en monitors is mogelijk, als u ons daartoe opdracht verleent.'

Klankbordgroepen
Van Leeuwen begint met het goede nieuws en noemt punten op uit de kwartaalrapportage.
Naar aanleiding van de op 27 november gehouden 'PDO-meeting' [bijeenkomst met vertegenwoordigers Provinciale Directie Overleggen – red.] meldt Van Leeuwen dat BNL minimaal één, maar bij voorkeur twee keer, per jaar aanwezig wil zijn bij een PDO-vergadering. De deelnemers kunnen van te voren vragen of thema’s indienen.
Verder komen er klankbordgroepen rond onderwerpen als infrastructuur backend en frontend en content. Die zullen bestaan uit vertegenwoordigers van bibliotheken en specialisten (ook van buiten de branche).

Tot slot meldt Van Leeuwen dat er nieuwe Algemene voorwaarden zijn vastgesteld die na consultatie van de VOB naar de directeuren gaan.

Jaarplan 2013
Overigens vermeldt de BNL-website nog geen Jaarplan 2013. Zoals bekend subsidieerde het Sectorinstituut Openbare Bibliotheken (SIOB) BNL voor 2012 op basis van het op 29 november 2011 bij OCW ingediende 'Plan van aanpak digitale innovatie 2012'. Op de vraag aan SIOB-directeur Maria Heijne of er al een 'Plan van aanpak digitale innovatie 2013' is, antwoordde zij in januari dat dit plan bij OCW ligt. Het is nog niet op de SIOB-site verschenen. Wel is er een 'Beleidskader opdrachttaak Digitale innovatie 2013-2014'. 


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie