HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
17 april: Zeeuwse conferentie over (voor)lezen en taalachterstand
11-03-2013
De conferentie gaat over nieuwe samenwerkingsstrategieën voor kinderopvang, primair onderwijs en bibliotheken.
Op 17 april organiseren de Zeeuwse bibliotheken de conferentie Meer (voor)lezen, beter in taal. Van de basisschoolleerlingen verlaat 25% de school met een taalachterstand van 2,5 jaar. Bijna 15% van de 15-jarigen in Nederland is laaggeletterd. Uit onderzoek blijkt dat deze laaggeletterde tieners grote moeite hebben met het meedraaien in onze moderne maatschappij.

Een laaggeletterde samenleving is minder productief, dit zorgt voor minder economische groei. Ook maken laaggeletterden relatief veel gebruik van maatschappelijke zorg en sociale zekerheid. Door een structurele aanpak van de laaggeletterdheid kan 537 miljoen euro per jaar bezuinigd worden.
Voorlezen en vrij lezen hebben een positieve invloed op de taalontwikkeling van kinderen. Daarom hebben de bibliotheken de programma’s BoekStart en de Bibliotheek op school ontwikkeld. Daarmee leveren ze een grote toegevoegde waarde op het gebied van leesbevordering en bestrijding van laaggeletterdheid.

De directies van de Zeeuwse bibliotheken hebben de afgelopen tijd geïnvesteerd in de inzet van deze programma’s en gezamenlijk een strategie bepaald voor samenwerking met educatieve partners – kinderopvang en primair onderwijs – en gemeenten. En het blijkt te werken.

De conferentie heeft tot doel de strategische samenwerking tussen bibliotheken en stakeholders te inventariseren; te laten zien dat een structurele samenwerking tussen bibliotheek en onderwijs aantoonbaar bijdraagt aan de woordenschat en de taalontwikkeling en hiermee aan de lees- en leerresultaten van kinderen; het bereiken van een groter aantal kinderen.

Aanmelden voor de kosteloze conferentie kan tot 10 april per e-mail bij het secretariaat van de Zeeuwse Bibliotheek.


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie