HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Protest tegen komst Stadsforum Zoetermeer
11-03-2013
Lokale partij voerde een ludieke actie tegen de nieuwbouw waarin onder meer de Bibliotheek Zoetermeer een plek zal krijgen.
Afgelopen zaterdag 9 maart ging lokale partij Zó! Zoetermeer de straat op om te protesteren tegen de komst van het Stadsforum. Zoetermeerders konden onder het motto ‘Iets-anders-doen-met-een-miljoen’ een cheque van € 1.000.000,00 invullen waarop zij konden aangeven waaraan zij het geld, dat bespaard kan worden door géén nieuw Stadsforum te bouwen, zouden willen uitgeven. Op haar website heeft de partij een aantal suggesties voor een alternatieve besteding van het geld:

‘U heeft bijvoorbeeld zelf al gemerkt dat het onderhoud in de stad naar een minimum is teruggedraaid: het onkruid komt straks – in het voorjaar – weer heel hoog te staan! Vindt u het belangrijk om daar weer wat meer geld aan uit te geven? U weet dat er enorm bespaard moet worden op de zorg voor onze hoogbejaarden en gehandicapten; zouden we dan dat miljoen niet liever gebruiken om daar wat minder drastisch op te bezuinigen? Het Stadstheater houdt met grote moeite het hoofd boven water en het CKC weet op dit moment nog niet zeker of ze genoeg geld hebben om 2013 door te komen. Misschien vindt u het belangrijk dat we de die al bestaande voorzieningen overeind houden, vóór we aan nieuwe dingen beginnen? Misschien heeft u zelf nog andere ideeën om dat miljoen per jaar beter te gebruiken?’

Het gemeentebestuur van Zoetermeer wil aan de Dobbe een gebouw laten verrijzen waarin de Bibliotheek Zoetermeer, het Stadsmuseum en een horecavoorziening een plek krijgen. De bibliotheek op haar website over het Stadsforum: ‘De gemeenteraad heeft begin 2012 €900.000 beschikbaar gesteld voor de uitwerking van een voorlopig ontwerp van het Stadsforum. Hiermee sluit Zoetermeer aan bij gemeentes als Dordrecht en Leiden, die ook – boven de grenzen van de huidige tijd uit - durven te investeren in cultuur ten einde de stad aantrekkelijk te houden voor haar inwoners.

Met deze opdracht zijn bibliotheek en museum, in samenwerking met de gemeente Zoetermeer, de afgelopen maanden aan de slag gegaan. Er is door alle betrokkenen met veel inzet gewerkt aan de voorbereidingen voor een voorlopig ontwerp. Er is een Programma van Eisen gemaakt, het project is Europees aanbesteed en in de zomerperiode hebben 5 architectenbureaus zich gebogen over een visie op het voorlopig ontwerp. Eind september is bekend geworden dat het architectenbureau Search het voorlopig ontwerp gaat maken.

Voor bibliotheek en museum is het Stadsforum belangrijk voor de toekomst. Het Stadsforum sluit aan bij het veranderende gebruik van beide organisaties en zorgt voor toekomstbestendigheid van museum en bibliotheek. Het biedt mogelijkheden tot samenwerking tussen museum en bibliotheek waardoor een efficiëncyslag gemaakt kan worden. Het Stadsforum is geen nieuw beleid, maar biedt een oplossing voor de bezuinigingstaakstellingen en de huisvestingsproblematiek van beide organisaties.

Daarnaast is het Stadsforum van essentieel belang voor de Culturele As, levert een bijdrage aan de levendigheid van Zoetermeer en sluit aan bij de toekomstige ambities van de stad op het gebied van cultuur, zoals beschreven in de visie 2030.’

Beelden van de actie van Zó! Zoetermeer zijn hier te zien, zie ook dit eerdere bericht over het Stadsforum.


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie