HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Onderzoek digitalisering kranten in Europese bibliotheken
19-03-2013
Onlangs zijn de resultaten gepubliceerd van een onderzoek naar de stand van zaken aangaande de digitalisering van kranten in Europese bibliotheken in het kader van het project Europeana Newspapers. Belangrijkste conclusies: de toegang tot gedigitaliseerde kranten is vrijwel altijd gratis; de toegang tot twintigste-eeuws materiaal blijft problematisch; er is nog veel werk te doen op het gebied van verrijking.
Binnen het project Europeana Newspapers werken 18 Europese instituten, waaronder ook de Koninklijke Bibliotheek, sinds 2012 samen om krantencollecties beter toegankelijk te maken en 18 miljoen gedigitaliseerde krantenpagina’s toe te voegen aan het platform Europeana.  Het project heeft een looptijd van drie jaar.

Onlangs heeft The European Library in het kader van dit project een survey uitgevoerd om alle krantencollecties die door nationale, wetenschappelijke en openbare bibliotheken gedigitaliseerd zijn in kaart te brengen. De survey bestond uit twaalf vragen naar onder andere krantentitels, tijdsperiode, gebruikte metadata en de kwaliteit van de digitalisering, inclusief gebruikte verrijkingstechnieken

In het persbericht over dit onderzoek wordt melding gemaakt van drie belangrijke conclusies.
Om te beginnen wordt gemeld dat het merendeel van de respondenten (40 van de 47 respondenten, 85%) aangeeft dat zij gratis toegang bieden tot hun gedigitaliseerde krantenmateriaal. Eén bibliotheek gebruikte pay per view, terwijl drie anderen gebruikers vroegen zich te abonneren (en bijvoorbeeld per dag of per maand te betalen). Slechts vier bibliotheken stelden hun content alleen beschikbaar aan specifieke groepen (zoals scholen of universiteiten).
Verder stelt het onderzoek dat de toegang tot twintigste-eeuws materiaal problematich blijft. De onderzoekers: 'Meer dan de helft van de ondervraagde bibliotheken (27 van de 47; 57%) hebben een datum vastgesteld waarna ze geen gedigitaliseerd krantenmateriaal meer aanbieden op internet. Dit is meestal gebaseerd op een periode van tenminste 70 jaar, hetgeen betekent dat materiaal van na 1942 niet digitaal toegankelijk is. 23% (11 van de 47) had een overeenkomst met een rechtenorganisatie, waardoor gedigitaliseerd materiaal waarop nog copyright rust gepubliceerd kon worden. Dit was echter meestal beperkt tot bepaalde titels in plaats van collectieve overeenkomsten voor gehele collecties.'
Tenslotte wordt vastgesteld dat er op het gebied van verrijking nog veel werk te doen is: '36% (17 van de 47) van de ondervraagde bibliotheken hebben geen enkele vorm van Optical Character Recognition (OCR) op hun gedigitaliseerde materiaal toegepast. Dit betekent dat het niet mogelijk is om te zoeken door de full-text van het krantenmateriaal. Van de 64% die wel OCR gebruikten, boden slechts 17 bibliotheken (36%) de resulterende full-text aan de gebruiker aan. (...)  Er waren ook weinig bibliotheken (36%) die segmentatie hadden toegepast, en slechts zes bibliotheken (13%) hadden extra mogelijkheden als faceted browsing of het markeren van plaatsen of persoonsnamen benut.'

Het Europeana Newspapers project gaat haar netwerk uitbreiden met ‘Associate partners’ en ‘Network partners’. Deze nieuwe partners zullen deelnemen aan workshops, informatiedagen en andere relevante projectmeetings en daarnaast content aan de Europeana Foundation leveren. Er is een selectie gemaakt van 11 Associate Partners, waaronder de Koninklijke Bibliotheek van België.

Onder de 47 instituten die deelnamen aan het onderzoek bevonden zich onder andere de Koninklijke Bibliotheek Nederland, Erfgoedcel CO7,  de Koninklijke Bibliotheek van België.

Voor meer informatie over het project Europeana Newspapers, zie hier.
De volledige tekst van het onderzoek is hier te vinden.


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie