HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Bibliotheek op school in kaart gebracht
20-03-2013
Uit onderzoek blijkt dat er tussen bibliotheek en onderwijs hecht wordt samengewerkt.
DUO Onderwijsonderzoek heeft in opdracht van het SIOB onderzoek gedaan naar de mate en de manier van samenwerking tussen bibliotheken en primair onderwijs, zo wordt bericht op de website van het SIOB. Het onderzoek werd in december 2012 en jongstleden januari gehouden onder 171 bibliotheekorganisaties.

Van de respondenten meldt 98% dat de eigen bibliotheek samenwerkt met een of meerdere basisscholen in het werkgebied. In totaal wordt door de bibliotheken met hun diensten en/of producten tussen de 70% en 80% van alle basisscholen in Nederland bediend. Het bereik is vooral hoog in Flevoland (100%) en Utrecht (74%) en wat lager in Groningen (45%) en Friesland (51%).

Een groot deel van de mankracht die door bibliotheken beschikbaar wordt gesteld voor educatie (gemiddeld 4,3 fte) wordt specifiek ingezet voor de samenwerking met basisscholen (59%). Deze inzet is een stuk hoger bij de vier grootste bibliotheken van Nederland: Utrecht, Rotterdam, Amsterdam en Den Haag (gemiddeld 14,1 fte voor educatie waarvan 73% voor po). Het budget waaruit de samenwerking wordt gefinancierd, komt voor een belangrijk deel uit de reguliere exploitatie van de bibliotheek (46%). Een aanzienlijk deel van de bibliotheken (64%) ontvangt daarnaast een vergoeding van basisscholen van gemiddeld € 4,88 per leerling. Ongeveer een vijfde wordt financieel ondersteund door een of meerdere gemeenten. Een ongeveer even groot deel van de bibliotheken geeft aan geen apart budget beschikbaar te hebben voor de samenwerking met het primair onderwijs.

Vrijwel alle bibliotheken (98%) werken samen met het onderwijs op het gebied van leesbevordering en 80% op het gebied van mediawijsheid. Er wordt vooral samengewerkt op het gebied van activiteiten die met leesbevordering samenhangen, zoals de Kinderboekenweek en De Nationale Voorleeswedstrijd.

Over het algemeen tonen de bibliotheken zich tevreden over de samenwerking op de verschillende themavelden, vooral die op het gebied van activiteiten (76% tevreden, 19% neutraal). Het minst vaak is men tevreden over de samenwerking bij het opstellen van een leesplan (42% tevreden, 44% neutraal) en de Monitor de Bibliotheek op school (43% tevreden en 46% neutraal). Wanneer men over bepaalde thema’s ontevreden is, heeft dit vaak te maken met een gebrek aan tijd, geld en structurele aandacht voor de samenwerking
.
Het volledige rapport is hier als pdf te lezen.


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie