HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Rol bibliotheken hoger onderwijs verandert door aanbod online bronnen
26-03-2013
Een van de belangrijkste conclusies van het recent verschenen Trendrapport OER 2013 is dat als gevolg van het veranderende aanbod aan online bronnen de aard van universiteits- en hogeschoolbibliotheken verandert, waardoor er nieuwe rollen ontstaan voor de informatiespecialist, zoals die van content curator.
Het gebruik van zogeheten 'Open Educational Resources' (OER), online openbaar lesmateriaal, neemt met name in het hoger onderwijs steeds meer toe. Het gebruik van Open Educational Resources past binnen de trend dat steeds meer mensen online colleges volgen. Universiteiten en hogescholen spelen daar bijvoorbeeld op in door open cursussen online te zetten, door zogenaamde MOOC’s (massive open online courses) te produceren en te starten met een open online master. Deze colleges zijn vaak gratis en maken gebruik van kostenloos studiemateriaal uit open bronnen dat op het web te vinden is. 

Met de grote groei van dit nieuwe aanbod aan openbaar lesmateriaal wordt het voor docenten en studenten echter steeds moeilijker door de bomen het bos te zien. Informatiespecialisten van de universiteits-  en hogeschoolbibliotheken zouden zich daarom steeds meer moeten ontwikkelen tot content curators die al deze digitale informatie op betekenisvolle manieren voor docenten en studenten ordenen en in de juist context plaatsen, zo wordt gesteld in het Trendrapport.
Cora Bijsterveld van de TU Delft, een van de auteurs die meewerkten aan het Trendrapport, zegt hierover tegenover ScienceGuide: 'Hij [de informatiespecialist, red] genereert dus niet zelf nieuwe content, maar verzamelt content die al online aanwezig is. Belangrijk voor goede content curation is dat de content op een betekenisvolle manier wordt verzameld rond bepaalde thema’s. Content curation is immers niet alleen het verzamelen van links. Het is zeer belangrijk dat de informatie in context geplaatst wordt.'  Naast het beheer, kan een content curator vanuit de bibliotheek ook 'studenten begeleiden bij het zoeken en vinden van online lesmateriaal, dat een hulpmiddel kan zijn voor de studenten bij het bestuderen van moeilijke onderwerpen.'
Het is daarbij noodzakelijk dat de nieuwe garde bibliotheekmedewerkers het gebruik van verschillende hulpmiddelen aanleren, zoals Paper.li en Storify. Op die manier zullen bibliotheken beter in staat zijn het gebruik van de digitalisering in het huidige en toekomstige onderwijs op te vangen en te ondersteunen. aldus het Trendrapport.

Cora Bijsterveld meldt dat de TU Delft in het kader van het project TU Delft OpenCourseWare in overleg met studenten van studieverenigingen een pilotproject is gestart waarin content curation op verschillende manieren wordt ingezet in de context van het verbeteren van studieresultaten. Zo experimenteert de universiteit met het integreren van OER in het bestaande, reguliere onderwijsaanbod.

Het Trendrapport is samengesteld door de special interest group Open Educational Resources, onder hoofdredactie van Ria Jacobi (Hogeschool van Amsterdam), Hester Jelgerhuis (SURF) en Nicolai van der Woert (UMC St Radboud)

Voor de volledige tekst van het Trendrapport OER 2013, is hier (PDF) te vinden.

Overigens is er onlangs ook een Brits onderzoek (van de University of Strathclyde, Glasgow) verschenen waarin ingegaan wordt op de rol van bibliotheken en informatiespecialisten in relatie tot OER. Zie hier.


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie