HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid: 'Sleutelrol bibliotheken bij verhogen mediawijsheid'
28-03-2013
Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt dat bibliotheken een belangrijke rol spelen bij het mediawijs maken van mensen. Daarbij is de bibliotheek ook voor digibeten, mensen die niet of nog onvoldoende over digitale basisvaardigheden beschikken, de aangewezen plek om verder geholpen te worden. Het ministerie ziet daarbij een belangrijke rol weggelegd voor het internetoefenprogramma Klik & Tik, dat door veel bibliotheken in het land gebruikt wordt om burgers deze vaardigheden bij te brengen.
Het internetoefenprogramma Klik & Tik is bedoeld om burgers digitale basisvaardigheden bij te brengen. Het is nu landelijk beleid dat UWV's klanten die over onvoldoende digitale basisvaardigheden beschikken doorverwijzen naar de bibliotheek, zo stelt het ministerie op het 'Gemeenteloket SZW'.

Het ministerie vervolgt: 'Na het volgen van de Klik & Tik-training zijn UWV cliënten enthousiast, digivaardiger en hierdoor beter plaatsbaar door het UWV. De bibliotheek is hierbij ook de aangewezen plek om digibeten te begeleiden aangezien bibliotheken steeds meer gaan fungeren als laagdrempelige open leercentra in de wijk, waar ook de juiste faciliteiten (pc’s, cursusruimten e.d.) aanwezig zijn. Het is daarbij evident dat dit concept en netwerk ook voor de gemeentelijke doelgroep van grote waarde is.
Ook voor bibliotheken biedt deze formule veel kansen: bibliotheken kunnen op deze manier hun maatschappelijke rol ten aanzien van het mediawijzer maken van alle burgers vervullen. Daarnaast biedt dit concept de mogelijkheid om nieuwe doelgroepen naar de bibliotheek te krijgen. Zo worden de jongeren er zich bijvoorbeeld van bewust dat de bibliotheek niet alleen een plek is waar je boeken kunt lenen maar waar ook tal van mogelijkheden zijn op het gebied van mediawijsheid. Een andere groep die wordt bereikt is die van lager opgeleiden en laaggeletterden. Dit is een groep die anders maar weinig of niet in de bibliotheek komt maar juist regelmatig in de kaartenbakken van het UWV en gemeenten te vinden zijn. Deze groep maakt het dan ook erg interessant voor bibliotheken om met het UWV en gemeenten samen te werken.
Het streven is nu dat digibeten in steeds meer bibliotheken terecht kunnen om hun internetvaardigheden te oefenen.' 

Vanaf november 2012 hebben de Provinciale Serviceorganisaties (PSO's) en het Sectorinstituut Openbare Bibliotheken (SIOB) de coördinatie overgenomen van Codename Future, dat in 2010 is begonnen met het concept de 'Maatschappelijke Digistage', een samenwerkingsconcept tussen het UWV, de bibliotheek en de middelbare school, waarbij jongeren digibeten begeleidden bij het doorlopen van Klik & Tik. Inmiddels is de aanpak van de dienstverlening rondom Klik & Tik in de bibliotheek uitgebreid. Klik & Tik wordt op verschillende manieren in de bibliotheek aangeboden. De begeleiding van de digibeten bij het oefenen met Klik & Tik kan nog altijd met behulp van maatschappelijke stagiaires, maar kan ook met vaste medewerkers van de bibliotheek en/of met vrijwilligers worden opgezet. Ook wordt Klik & Tik zowel in cursusvorm van verschillende duur als in de vorm van inloopspreekuren aangeboden.

Het SIOB heeft door onderzoeksbureau NextValue voor Klik & Tik een monitorinstrument laten ontwikkelen dat de leeropbrengsten van Klik & Tik op het niveau van de eindgebruiker in beeld brengt. 'Dit biedt bibliotheken de kans om via concrete meetresultaten hun maatschappelijke meerwaarde op het gebied van mediawijsheid te tonen aan de gemeenten en waar nodig de dienstverlening bij te stellen,' aldus het ministerie.
Na een pilot met het monitorinstrument in september 2012, presenteert het SIOB nu de eerste landelijke resultaten van de monitor. Het SIOB stelt daarover: 'Op landelijk niveau kan hierdoor alvast vastgesteld worden dat de verschillende onlinevaardigheden zeker toenemen door het doorlopen van het programma en dat deelnemers worden geactiveerd meer het internet te gebruiken.'

Het SIOB spoort de bibliotheken die aan de slag gaan met Klik & Tik zoveel mogelijk aan deel te nemen aan de monitor, om zodoende de leeropbrengsten van Klik & Tik in beeld te kunnen brengen. Het ministerie stelt: 'Gezien het belang van de rol die bibliotheken in dit kader spelen, ligt er voor de gemeenten een taak om de bibliotheken aan te sporen Klik & Tik en het monitorinstrument in te zetten als dienstverlening voor digibeten.'

Voor de volledige tekst van de Monitor Klik & Tik 2012 -2013. Tussenrapportage september 2012 - februari 2013, zie hier.

Voor meer informatie over Klik & Tik, zie ook hier.


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie