HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Fred Geelen vertrokken als directeur Bibliotheek Heerlen
02-04-2013
Met ingang van 2013 is Fred Geelen niet meer in dienst bij SCHUNCK* Heerlen als Hoofd Culturele Basisfuncties (muziekschool, educatie en bibliotheek).
Fred Geelen was sinds 2003 in dienst als directeur van de Bibliotheek Heerlen, aanvankelijk van de Openbare Bibliotheek Heerlen, later - toen de bibliotheek was opgegaan in SCHUNCK* - binnen SCHUNCK* als hoofd van de afdeling Bibliotheek en Communicatie en (vanaf januari 2012)  als hoofd Culturele Basisfuncties.

Tijdens Geelens periode als directeur kreeg onder andere het project boek1boek vorm, dat later elders in het land werd overgenomen, en werd de integratie van de bibliotheek binnen SCHUNCK* gerealiseerd.

Geelen zegt over zijn vertrek onder andere: 'Een belangrijke missie was geslaagd, namelijk de structurele relatie tussen onderwijs en bibliotheek cq cultuur. Daarnaast de federatieve samenwerking binnen Parkstad Limburg Bibliotheken en de aantrekkelijke nieuwe bibliotheekhuisvesting. Aan het programmatisch samenvoegen van muziekschool, educatie en bibliotheek is de afgelopen tijd een eerste aanzet gegeven. Mede door de bezuinigingen is een ingrijpende volgende (reorganisatie-)fase noodzakelijk. In die fase wil ik de nieuwe directeur Schunck* de ruimte geven om die maatregelen te treffen die nu noodzakelijk worden geacht. Ook voor mezelf wil ik de ruimte pakken ergens weer fris te starten om mijn maatschappelijke bijdrage te leveren aan de publieke zaak in verandering.' 

Fred Geelen was en blijft in (algemene) dienst van de gemeente Heerlen. Per 1 maart 2013 is hij gestart als projectleider Participatiewet voor de gemeente Heerlen, gewest Parkstad en regio Zuid-Limburg. Dit ter organisatie van de goede voorbereiding van de grote decentralisaties (Jeugdzorg, WMO en Participatiewet) van het Rijk naar de gemeenten. 

Na het vertrek van Geelen is de contactpersoon bij SCHUNCK* voor alle bibliotheekzaken Afdelingshoofd Bibliotheek Luc Peters. (luc.peters@schunck.nl)


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie