HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Brabants marktonderzoek onderscheidt zeven klantgroepen
16-04-2013
Op basis van in 2012 gehouden marktonderzoek onderscheidt Cubiss zeven doelgroepen met verschillende behoeftes op het gebied van lezen, informatie en andere diensten. 
Cubiss heeft in opdracht van de Brabantse Netwerkbibliotheek in 2012 een marktonderzoek uitgevoerd bij meer dan 5000 Brabanders naar consumentengedrag op het gebied van (digitaal) lezen, sociale media en informatie op internet. Het onderzoek is gebaseerd op een representatieve steekproef via het online burgerpanel van Intomart GfK. Onlangs kwamen de resultaten beschikbaar in de vorm van het rapport Marktonderzoek Brabantse Netwerkbibliotheek. Digitaal lezen, informatie en privacy. (PDF)

Doel van het onderzoek was onder andere: het onderscheiden van groepen met verschillende behoeften op de kerngebieden van de bibliotheek, te weten lezen en informatie. Centrale vraag daarbij: welk type gebruiker heeft behoefte aan welke producten en diensten op het gebied van lezen en informatie? Het onderzoek leverde informatie op over consumentengedrag op het gebied van (digitaal) lezen, sociale media en informatiebehoefte. De data zijn geschikt voor een segmentatie naar gebruikerstypen.

Uit het onderzoek blijkt onder meer dat de meeste huishoudens beschikken over een pc of laptop. Ruim 50% van de Brabanders heeft toegang tot het internet via een smartphone en 32% heeft een tablet. Er wordt het vaakst informatie gezocht over producten (33%) en diensten/bedrijven (26%). 12% zoekt informatie over boeken.
Het onderzoek concludeert dat er nog steeds veel papieren media gelezen worden. Bijna de helft van de Brabanders leest boeken, kranten en tijdschriften nog altijd alleen van papier. Vrijwel niemand leest alleen maar digitaal. Waar het om fictie gaat zijn spannende boeken veruit het populairst, terwijl voor non-fictie reizen en koken de meest populaire onderwerpen zijn. Zes op de tien mensen lezen boeken als vrijetijdsbesteding. Om aan boeken te komen speelt het informele circuit een grotere rol dan de bibliotheek: bij elkaar opgeteld zijn er meer mensen die hun laatste boek cadeau kregen, onderling leenden of ruilden, dan er mensen zijn die hun laatste boek uit de bibliotheek haalden. Het laatst gelezen boek is in bijna de helft van de gevallen een gekocht exemplaar. 20% leende het uit een bibliotheek, 33% verkreeg het via anderen. Tips over leuke boeken krijgen mensen vooral uit de eigen omgeving van vrienden en familie (56%). Daarnaast lezen mensen recensies, in de krant of op internet (32%). Er zijn maar weinig mensen die tips krijgen via de bibliotheek (6%) of de boekhandel (7%).

De respondenten is ook gevraagd naar hun gebruik van cq kijk op de bibliotheek. Een op de vier ondervraagde Brabanders is lid van de bibliotheek. Een op de vijf is zelf geen lid maar heeft wel een bibliotheekpas in het huishouden. De helft van de Brabanders brengt wel eens een bezoek aan de bibliotheek. Veruit de meeste mensen maken gebruik van de bibliotheek om boeken te lenen. 83% van de respondenten die de bibliotheek wel eens bezoeken doet dit om boeken te lenen. Er zijn maar weinig mensen die speciaal om mensen te ontmoeten naar de bibliotheek komen, maar er komen wel veel mensen speciaal voor activiteiten die de bibliotheek organiseert.
Voor de meeste respondenten zit de toegevoegde waarde van de bibliotheek in het aanbod van boeken en het stimuleren van lezen. Vrije toegang tot informatie en bijvoorbeeld toegang tot digitale databanken vindt men redelijk belangrijk. Ook ziet men toegevoegde waarde in het bieden van werkplekken met internet. Lezingen, exposities en contact met anderen zijn geen specifieke waarden van de bibliotheek volgens de meeste respondenten.

Het marktonderzoek onderscheidt zeven klantgroepen: de romantische lezer; de informatiezoeker; de niet-geïnteresseerde; de zakelijke lezer; de werkende ouder; de multitasker; de digitale plezierlezer. Per klantgroep wordt ingegaan op de specifieke interesses en wensen en op de relatie tot de bibliotheek.
 
Voor de volledige tekst van het onderzoek, zie hier. Er is ook een verkorte versie beschikbaar in de vorm van een brochure.


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie