HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Komst Stadsforum Zoetermeer onzeker
24-04-2013
De fractie van D66 in de gemeenteraad heeft voorgesteld pas op de plaats te maken.
Joke Mos, directeur van de Bibliotheek Zoetermeer in mei 2012 in de rubriek Uitgelicht: ‘Een jaar geleden zijn we met elkaar begonnen. Ik werk hier nu twee jaar. Toen ik hier binnenkwam zag ik de plannen van het Stadsforum en die zagen er echt goed uit. Stadsmuseum, samenwerking met het Filmhuis en horecavoorzieningen – ik zei meteen: een gemiste kans dat de bibliotheek daar niet bij zit. Gelet ook op de toekomst, hoe bibliotheken zich ontwikkelen: veel meer samenwerking met culturele partners, elkaar versterken. De wethouder zei: ik ben het helemaal met je eens, maar ik wil nu wel eens een besluit krijgen over het Stadsforum. Uiteindelijk is dat voorstel, van het museum en het Filmhuis, naar de gemeenteraad gegaan en die zei nee. Vanwege de ambities, de investeringen, maar ook het aantal bezoekers dat bereikt zou kunnen worden. De wethouder dacht vervolgens: maar de bibliotheek heeft ook interesse, als die meedoet gaan de bezoekersaantallen omhoog. De hoofdbibliotheek heeft per jaar 500.000 bezoekers en kan in die zin een enorme impuls zijn voor het Stadsforum en ook voor het gebruik van het museum. En zo kregen wij de opdracht om een visie neer te zetten en een verhaal richting gemeenteraad.’

Inmiddels is er bijna een jaar verstreken en is er een kink in de kabel gekomen door de opstelling van D66, die een pas op de plaats wil maken. Fractievoorzitter Robin Paalvast op de website van de partij: ‘Wij vinden het Stadsforum nog steeds een culturele verrijking voor de stad, maar wij zijn niet blind voor de huidige financiële onzekerheid.’ En: ‘in deze tijden van financiële onzekerheid moet je verstandig zijn en je niet vastleggen op grote uitgaven als je de gevolgen niet goed kunt overzien’.

In een gezamenlijk persbericht schrijven de Bibliotheek Zoetermeer en het Stadsmuseum: ‘Bibliotheek Zoetermeer en het Stadsmuseum hebben met verbazing kennis genomen van het voorstel van D66 om de bouw van het Stadsforum uit te stellen. Over het Stadsforum zou in juni in het begrotingsdebat een beslissing worden genomen door de Gemeenteraad. Nu wordt door D66 aangestuurd op uitstel vanwege de huidige economische omstandigheden. Zowel de bibliotheek als het Stadsmuseum zien een groot risico dat uitstel leidt tot afstel en beschouwen deze ontwikkelingen daarom als een gemiste kans voor de stad. Het Stadsforum in de ijskast zetten heeft daarnaast ook verstrekkende gevolgen voor de bedrijfsvoering van de bibliotheek en het Stadsmuseum.

D66 gaat in haar berichtgeving voorbij aan de consequenties die het uitstel met zich meebrengt. Beide organisaties hebben zich in opdracht van de Gemeenteraad enorm ingespannen om een goed doordacht plan voor de toekomst van beide organisaties in het Stadsforum op te leveren. D66 stelt dat de Culturele As, die het oude centrum met het Stadshart moet verbinden, zal bestaan uit een rondloop met terrasjes en restaurants. Van culturele vernieuwing in de stad Zoetermeer lijkt dan geen sprake meer. Het uitstel heeft onder andere gevolgen voor het realiseren van de aanzienlijke bezuinigingstaakstelling die de bibliotheek is opgelegd door de gemeente. Een groot deel van de benodigde bezuinigingen zou tot stand komen door de huisvesting van de Hoofdbibliotheek in het Stadsforum. Nu het Stadsforum voorlopig van de baan is, zal de bezuinigingstaakstelling in elk geval vooruitgeschoven en wellicht ook herzien moeten worden.

Bijkomend probleem is dat een aantal jaren beperkt onderhoud is gepleegd aan de huidige huisvesting van de Hoofdbibliotheek. Nu verhuizing naar het Stadsforum op zijn minst zal worden vertraagd zal hierin een inhaalslag moeten worden gemaakt. Intussen maakt de gemeente plannen voor een grootschalige renovatie van het stadhuis. Nu voorlopig onzeker is of de bibliotheek naar het Stadsforum zal verhuizen verwacht de bibliotheek dan ook dat de gemeente de bibliotheek bij de invulling van de plannen zal betrekken.

En ook het Stadsmuseum vindt uitstel van besluitvorming onverantwoord in verband met zijn knellende en sterk gedateerde huisvesting. Daarnaast kampt het museum al jaren met zijn smalle organisatorische en financiële basis. In afwachting op het besluit over het Stadsforum heeft het museum jaar in, jaar uit, steeds het uiterste van zichzelf gevergd om – ondanks gebrek aan ruimte en middelen – toch een museale functie in de stad overeind te houden in de hoop op een meer solide toekomst. Het museum heeft na jaren van besluiteloosheid behoefte aan een oplossing die met zekerheid – zelfs voor de korte termijn – kan worden gerealiseerd. Een oplossing die niet afhankelijk is van blijvend wisselende randvoorwaarden.

Zowel de bibliotheek als het Stadsmuseum blijven vasthouden aan de plannen voor het Stadsforum. Beide organisaties verwachten dat het uitstel van de besluitvorming over het Stadsforum op de agenda zal komen van de Gemeenteraad.’

In haar blog schrijft Joke Mos: ‘Een aantal andere fracties toonde begrip voor het standpunt van D66. Gelukkig kregen we ook steun, met name van de fractie van Groen Links. In haar persbericht onderstreepte de partij het belang van het Stadsforum voor de stad en vroeg aandacht voor de problemen waar museum en bibliotheek door dit uitstel tegenaan lopen. Al met al lijkt de politieke wil om het Stadsforum te realiseren te ontbreken. Het is goed mogelijk dat dit uitstel uiteindelijk tot afstel gaat leiden. Een gemiste kans voor de bibliotheek en vooral voor de stad.

Intussen maakt de gemeente plannen voor een grootschalige renovatie van het stadhuis. Nu voorlopig onzeker is of de bibliotheek naar het Stadsforum zal verhuizen, zal ook de bibliotheek bij de invulling van de plannen betrokken moeten worden. Er zal bekeken moeten worden of de bibliotheek, indien nodig, op de huidige locatie kan blijven en daar invulling kan geven aan haar samenwerkingsplannen om de stad te versterken op het gebied van cultuur en ontwikkeling. Want dat blijven we natuurlijk wel doen!’

Zie ook dit eerdere bericht.


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie