HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Uiterlijk 15 juni plan van aanpak aangaande integratie SIOB in KB
25-04-2013
Uiterlijk 15 juni presenteren het Sectorinstituut Openbare Bibliotheken (SIOB) en de Koninklijke Bibliotheek (KB) een plan van aanpak aangaande de integratie van de SIOB-taken binnen de KB. Ton Brandenbarg is aangesteld als onafhankelijk procesbegeleider.
Met het in werking treden van de nieuwe bibliotheekwet, naar verwachting op 1 januari 2015, wordt de verantwoordelijkheid voor de landelijke digitale bibliotheek bij de KB belegd en zullen ook de stelseltaken van het SIOB geïntegreerd worden in de taken van de KB.
Door integratie van de formele besteltaken voor de openbare bibliotheekvoorzieningen, zoals omschreven in artikel 8 van de nieuwe bibliotheekwet, zal de KB zich ontwikkelen tot nationale bibliotheek van Nederland in brede zin. Hierdoor moet het Nederlandse bibliotheekstelsel eenduidiger georganiseerd worden en de geïntegreerde bibliotheekfunctie landelijk vorm krijgen.

Door de betrokken partijen en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) zijn hiervoor de volgende voorwaarden geformuleerd:
  • Het ministerie van OCW is de opdrachtgever van de integratie. De KB en het SIOB formeren een stuurgroep, voorgezeten door een onafhankelijke procesbegeleider. De Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB) wordt als vertegenwoordiger van de openbare bibliotheeksector zorgvuldig betrokken bij het transitieproces.
  • Continuïteit van de stelseltaken van het SIOB is essentieel. In verband hiermee zijn de financiën van het SIOB voor de periode 2013-2016 geborgd.
  • De kennis en de expertise van het SIOB op het gebied van openbare bibliotheken dienen behouden te blijven in de nieuwe constellatie.
  • Voor het openbaar bibliotheekveld dienen de SIOB-activiteiten herkenbaar en zichtbaar gepositioneerd te worden binnen de KB-organisatie.
  • In het kader van de integratie vindt bij beide organisaties een due diligence-onderzoek plaats.
  • De streefdatum voor de integratie van de organisaties is vastgesteld op 1 januari 2015. Hierbij is rekening gehouden met de tijd die nodig is om de nieuwe bibliotheekwetgeving tot stand te brengen.
Op basis van deze voorwaarden zullen de KB en het SIOB een plan van aanpak opstellen. Op voordracht van de KB en het SIOB heeft OCW, in de persoon van Ton Brandenbarg, een onafhankelijk procesbegeleider aangesteld. Onder zijn verantwoordelijkheid zullen beide organisaties het plan van aanpak uiterlijk 15 juni 2013 aan de minister van OCW aanbieden, zo valt te lezen op de website van het SIOB.


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie