HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
VOB deelt bezwaren PSO's tegen vergoedingsregeling schoolbibliotheeksystemen
25-04-2013
De VOB verzoekt het SIOB de vergoedingsregeling aanschaf bibliotheeksystemen, zoals door het SIOB samen met de Stichting Bibliotheek.nl (BNL) ontworpen, aan te passen
'De VOB verzoekt het SIOB vriendelijk doch dringend de hier bedoelde vergoedingsregeling aan te passen, gehoord de signalen uit de branche en de bekostiging ervan structureel en geheel dekkend te maken. De nu bekend gemaakte regeling loopt bovendien tot medio 2016 terwijl per 2015 een nieuwe situatie ontstaat. BNL loopt daarop vooruit door te stellen dat het plafond van de regeling gekoppeld is aan de financiering van BNL en afhangt van de stelselwijziging. Dat geeft bibliotheken weinig zekerheid.'
Dat schreef Ap de Vries, directeur VOB, op 24 april namens het VOB-bestuur aan SIOB-directeur Maria Heijne. De aanleiding voor zijn brief wordt gevormd door de bezwaren van de stichting Samenwerkende PSO's Nederland (SPN) tegen de vergoedingsregeling schoolbibliotheeksystemen en meer bezwaren uit de ledenkring van de VOB.
De Vries zegt ook dat de regeling als stimuleringsmaatregel wordt gebruikt en eisen stelt die lang niet altijd reëel zijn. 'We stellen het op prijs op korte termijn met het SIOB en BNL te kunnen overleggen.'

De VOB wil binnen afzienbare tijd duidelijkheid krijgen wat nu ten principale onder de landelijke infrastructuur mag worden verstaan. Het moet volgens de VOB duidelijk worden welke kosten ten laste van de bibliotheken komen, welke ten laste van de PSO’s en welke kosten door het Rijk gedragen worden.

De tekst van de brief is beschikbaar bij de redactie. Deze zal ook op de VOB-site worden gepubliceerd.


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie