HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Groen licht voor Bibliotheek Eindhoven
26-04-2013
De gemeenteraad is akkoord gegaan met de toekomstplannen van de bibliotheek.
Dinsdagavond 24 april heeft de gemeenteraad van Eindhoven haar goedkeuring gegeven aan de toekomstplannen van de Bibliotheek Eindhoven, zo berichten onder andere Omroep Brabant en Dichtbij.nl Het voorstel werd gesteund door alle fracties, met uitzondering van de oppositiepartijen CDA en SP, en aangenomen na enkele amendementen die zorgden voor aanpassing op enkele punten.

Een belangrijk onderdeel van de plannen voor Bibliotheek Eindhoven is gefaseerde sluiting van alle wijkfilialen in de periode van september 2013 tot mei 2014. Daarvoor in de plaats moeten uitleenpunten komen in scholen en voorschoolse voorzieningen etc, de zogeheten ´Spilpunten´, ´met een onderliggend educatief programma gericht op bevordering van taalvaardigheid en mediawijsheid.´ zoals de Bibliotheek Eindhoven in een persbericht stelt. Een wijkfiliaal zal pas sluiten als er op de omliggende scholen een bibliotheekpunt is ingericht.
De centrale vestiging in de Witte Dame zal op termijn, in samenwerking met partners uit het onderwijs, middenveld en bedrijfsleven, worden omgevormd tot een zogeheten ‘Kenniswerkplaats’, een ´centrum voor media, educatie en persoonlijke ontwikkeling´.

De raad stemde in met een voorgestelde wijziging om voor de toekomstige inrichting van steunpunten in basisscholen de noodzakelijke vierkante meters per locatie inzichtelijk te maken, en met een voorgestelde wijziging om de gemeenteraad drie maanden vóór sluiting van een wijkfiliaal daarover te informeren en alternatieven voor de sociale wijkfuncties aan de raad ter besluitvorming voor te leggen. De raad vindt dat de sociale functie van de oude wijkfilialen behouden moet blijven. Op instigatie van enkele partijen is daarom een wijziging aangebracht in het oorspronkelijke voorstel waarin bepaald wordt dat er op een aantal plekken in de stad servicepunten komen voor volwassenen, waar men een krantje kan lezen en toegang heeft tot een beperkte collectie boeken. Deze punten moeten gerund gaan worden door vrijwilligers, zo blijkt uit de reportage van Studio 040. Volgens oppositiepartijen CDA en SP worden de sociale functie en de uitleenfunctie echte niet voldoende geborgd.

De Bibliotheek Eindhoven kan haar plannen nu gaan uitvoeren. Die behelzen de sluiting van alle wijkfilialen en het inrichten van bibliotheekpunten in ongeveer zeventig spilcentra. Wethouder Mary-Ann Schreurs heeft de opdracht gekregen om in kaart te brengen hoe groot ieder SPIL-centrum moet worden. De plannen betekenen een miljoenenbesparing, waarbij de bibliotheeksubsidie wordt teruggebracht van zes miljoen euro naar iets meer dan vier.

Aan het besluit over de vormgeving van de bibliotheek is een lang proces voorafgegaan. Zo ging begin 2012 het zogeheten experttraject 'Bibliotheek van de Toekomst' van start, dat onder andere leidde tot het rapport 'Zonder kaft en ezelsoren' (PDF) en het raadsvoorstel 'Transitie bibliotheekfuncties' (PDF - zie ook dit bericht) en dat uiteindelijk resulteerde in het rapport 'Odyssee BE. Innovatie & Transitieprogramma Bibliotheek Eindhoven (BE) 2013-2017' (PDF). In dit rapport werd een voorkeur uitgesproken voor een variant waarbij bibliotheekpunten in scholen worden gerealiseerd en wordt gezocht naar alternatieven voor de sociale functie van de wijkbibliotheken. De raad heeft nu dus besloten dit voorstel goeddeels te volgen. Dit betekent dat er 4 miljoen euro beschikbaar zal zijn voor Bibliotheek Eindhoven. Oorspronkelijk wilde de gemeente de subsidie terugbrengen van 6 miljoen euro naar 3 miljoen euro.
Op 16 april meldde het Eindhovens Dagblad nog dat de besluitvorming over de Bibliotheek Eindhoven weer was uitgesteld.

Zie voor het volledige raadsvoorstel hier. (PDF)
Zie ook de aangenomen wijzigingen in het raadsvoorstel van de VVD en van het CDA (PDF).

Zie verder het bericht dat de VNG wijdde aan het Eindhovense besluit.

Zie ook de eerdere berichtgeving, onder andere hier en hier.


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie