HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Nieuwe strategie Bibliotheek Boekenberg Spijkenisse
22-05-2013
De bibliotheek wil zich bezinnen op haar taak en functie. Het per 1 juli stopzetten van de bibliobussen is onderdeel van het reorganisatieplan.
‘De bibliotheek staat midden in een snel veranderende omgeving, waarin trends elkaar snel opvolgen. De samenleving digitaliseert, sociale media is bijna niet meer weg te denken en e-readers, smartphones en tablets zijn gemeengoed. Dit is, nog los van een andere realiteit van krimpende budgetten en van een misschien blijvende veranderende kijk op cultuursubsidies, al genoeg aanleiding om ons te bezinnen op de taak en functie van de bibliotheek’, zo schrijft de Bibliotheek Boekenberg in een persbericht.

‘Bibliotheek Boekenberg Spijkenisse is op 20 april 2012 gestart in haar nieuwe onderkomen. Het gebouw en de bibliotheek staan (inter)nationaal in de belangstelling en onze bibliotheek werd zelfs uitgeroepen tot de (op een na) Beste Bibliotheek van Nederland. Dit heeft echter niet kunnen voorkomen dat ook wij te maken krijgen met bezuinigingen. Er is ons een taakstellende bezuiniging opgelegd vanaf 2013 (€ 90.000 in 2013, € 150.000 in 2014 en € 250.000 te realiseren in 2015). Dit gebeurt niet alleen in Spijkenisse en dit betreft niet alleen onze organisatie.

Bibliotheekfuncties zijn gericht op individuele ontwikkeling van mensen en het vergroten van hun kansen in de maatschappij. Kort samengevat: om volwaardig mee te kunnen doen in de informatiesamenleving is het essentieel dat iedereen beschikt over voldoende taalvaardigheid en mediawijsheid. De bibliotheek is in het bezit van kennis en kunde en door het grote publieksbereik en de fysieke presentatie in staat een aanmerkelijke bijdrage te leveren aan het versterken van deze vaardigheden. Dit vergt een meer proactieve houding ten aanzien van onze rol als kenniscentrum, met ons gebouw als bruisend middelpunt. Ons nieuwe onderkomen daagt ons uit en biedt veel mogelijkheden om onze functie een nieuwe en bredere invulling te geven. Niet alleen het gebouw daagt ons uit om een sterkere rol in de samenleving te spelen, ook de gemeente stelt ons voor deze uitdaging.

De Boekenberg is onze focus. Dit bijzondere gebouw is wat ons onderscheidt, het maakt Spijkenisse en onze bibliotheek een unieke plek. Onze dienstverlening zal, voor zover de mogelijkheden het toelaten, zoveel mogelijk in ons gebouw plaatsvinden. Daarbij maken wij uitzonderingen voor mensen die niet (zelfstandig) naar de Boekenberg kunnen komen. Wij focussen ons niet alleen op het gebouw; samenwerking en een open houding naar buiten, toegankelijkheid en zichtbaarheid zijn speerpunten in ons beleid. Op deze manier voegen wij waarde toe aan de samenleving.

In ons beleid staan kinderen tot 12 jaar centraal. Deze groep is niet in staat zelfstandig naar de Boekenberg te komen en is afhankelijk van ouders en school. Ouders en scholen spelen dan ook een belangrijke rol bij het bereiken van deze doelgroep. Daarnaast zijn ook de volwassen leden, met name de 50/60 plusser, een belangrijke doelgroep van de bibliotheek.
Natuurlijk is er in de bibliotheek ruimte voor iedereen! De overige inwoners proberen we indirect te bereiken. Jongeren en volwassenen kunnen worden bereikt via activiteiten, toeleiders en partnerorganisaties.

De bibliotheek bruist van de activiteiten voor jong en oud, heeft WIFI door het gehele gebouw en is een plek om even rustig te studeren of juist samen te komen.

Mensen hebben behoefte om elkaar te ontmoeten, om zich te ontwikkelen en om zich te verrijken. Cultuur is belangrijk en meer dan een bindmiddel. De Gemeente Spijkenisse vindt cultuur, ook op de lange termijn, een belangrijke pijler voor de leefbaarheid in onze stad. Voor de gemeente betekent de Boekenberg het bruisende culturele hart van het stadscentrum; “the place to be”. Focus op en uitbreiding van activiteiten in dit gebouw is in ieder geval een belangrijk onderdeel van het bibliotheekwerk. Mensen inspireren en motiveren, laten samenkomen en verrijken zijn hierbij het uitgangspunt. Een echte uitdaging, want dit alles moeten wij bewerkstelligen zonder extra subsidie. Door verschuivingen in het beleid, het aantrekken van samenwerkingspartners, zowel binnen als buiten onze deuren, en de faciliteiten die het gebouw biedt kunnen wij deze uitdaging aangaan.

We schetsen nu de eerste contouren die leiden tot een reorganisatieplan en een meerjarig beleidsplan. Het is voor de bibliotheek van levensbelang om de organisatie en haar mensen zo te positioneren dat we toekomstbestendig zijn. Bij alle beslissingen speelt de nieuwe financiële realiteit een rol. De (scherpe) keuzes die gemaakt (moeten) worden zorgen ervoor dat duidelijk wordt waar de bibliotheek voor staat. In verband met de taakstelling 2013 is er een besluit dat al op korte termijn gevolgen voor onze dienstverlening zal hebben. Per 1 juli 2013 stoppen wij met onze Bibliobussen. Deze keuze is natuurlijk een subsidiekwestie maar ook het gevolg van een veranderende maatschappij. Het veranderend gedrag van lezers biedt andere inzichten en die leiden tot nieuwe dienstverleningsconcepten. Allereerst willen we natuurlijk dat zoveel mogelijk mensen gebruik gaan maken van onze prachtige nieuwe bibliotheek. Mensen die niet zelfstandig naar de bibliotheek kunnen komen, kinderen, mensen met een mobiele beperking en 50/60 plussers, bieden we een alternatief. De basisscholen krijgen de komende twee jaar een wisselcollectie in de klaslokalen en in de tussentijd onderzoeken we de mogelijkheden voor een Bibliotheek op School. Oudere bezoekers met fysieke beperkingen kunnen gebruik maken van onze Boekendienst aan Huis, een service waarbij wij gebruikmaken van vrijwilligers om materialen bij de klanten te brengen.

Het stopzetten van de bibliobussen is slechts een onderdeel van ons totale reorganisatieplan. In het derde kwartaal van dit jaar zullen de verdere gevolgen van onze bezuinigingen bekend worden. Uitgangspunt blijft dat de bibliotheek trots is op haar nieuwe onderkomen en ook in afgeslankte vorm waarde toevoegt en staat voor haar ambities’, aldus de bibliotheek.


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie