HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Kabinet wil fors korten op Actieplan Laaggeletterdheid
30-05-2013
Vandaag hebben minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker van OCW in een brief aan de Tweede Kamer een ombuigingsoperatie aangekondigd via welke vanaf 2015 200 miljoen euro vrijgemaakt moet worden om te herinvesteren in onderwijs en onderzoek. Als gevolg van deze ombuiging zal de subsidie voor het Actieplan Laaggeletterdheid met de helft gekort worden.
Het is de bedoeling dat de 200 miljoen die via de ombuigingsoperatie vrij komt, wordt terug geïnvesteerd in onder andere de kwaliteitsverbetering van leraren en schoolleiders en fundamenteel wetenschappelijk onderzoek. Het geld komt uit subsidies die niet direct bijdragen aan het primaire onderwijsproces en subsidies voor activiteiten die geen prioriteit (meer) hebben, aldus het Ministerie van OCW.

Om de herschikking van middelen mogelijk te maken wil het ministerie onder andere geld weghalen bij het Actieplan Laaggeletterdheid. Van de huidige suibsidie van 4 miljoen euro blijft na 2015 nog 2 miljoen over voor het Actieplan. De minister en staatssecretaris stellen hierover in de kamerbrief: 'Het actieplan laaggeletterdheid loopt tot en met 2015. Hierna vindt een herbezinning plaats op een eventuele voortgang van het landelijk agenderen en bestrijden van laaggeletterdheid. Vanaf 2016 blijft er met € 2 miljoen voor beleid t.a.v. laaggeletterdheid voldoende beschikbaar, er van uitgaande dat activiteiten van uitvoerende organisaties verder geïntegreerd zullen worden.'

Binnen het Actieplan Laaggeletterdheid hebben ook openbare bibliotheken een rol. Zo was er in het kader van het Actieplan 250.000 euro beschikbaar voor het SIOB Projectplan Laaggeletterdheid 2012. In het kader van het Actieplan wordt verder door de Stichting Lezen & Schrijven ook het proefproject Taal voor het Leven uitgevoerd, waarbij ook verschillende bibliotheken betrokken zijn, zoals Almere.

Andere posten binnen de OCW-begroting waarop bezuinigd wordt om de voor de ombuigingsoperatie benodigde 200 miljoen euro beschikbaar te krijgen, zijn onder andere ict-kenniscentrum Stichting Kennisnet (korting 7,5 miljoen; resterend 12 miljoen), Stichting Surf (korting 3,85 miljoen; resterend 3,85 miljoen) en de Nederlandse Taalunie (bezuinigingsbedrag bekend na overleg met Vlaanderen). Het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis, het Montesquieu Instituut,  het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI) en de Landelijke Technische Bibliotheek van de TU Delft raken hun subsidie volledig kwijt.


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie