HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Veranderingen bij de Beleefbibliotheek
03-06-2013
De nieuwe naam is Bibliotheek Drachten | Smallingerland.
Het voorjaar staat voor de Beleefbibliotheek in het teken van vernieuwingen: een nieuwe naam, nieuwe website, nieuwe huisstijl, nieuwe catalogus, aansluiting bij het Netwerk van Friese Bibliotheken, alsook een verbouwing en een herinrichting.

De bibliotheek in een toelichting: ‘Had de Beleefbibliotheek twee jaar geleden nog uitzicht op participatie in het nieuw te bouwen culturele centrum in Drachten, anno 2012 was deze kans tot nul gereduceerd. De bibliotheek moest op eigen benen door en dat vroeg een grote denkomslag. Men zag zich geconfronteerd met een gedateerde inrichting, een hoop achterstallig onderhoud en geringe financiële spanwijdte voor grootse investeringen.

Aan de andere kant dienden zich ook kansen aan. In het najaar zou de bibliotheek op selfservice overgaan. Het wegbreken van de omvangrijke inname- en uitgiftebalie zou flink wat vierkante meters opleveren, die om invulling vroegen. Ongeveer tegelijkertijd diende zich de mogelijkheid aan het Leescafé te verpachten aan Doppio Espresso, waardoor de kans ontstond de voorzijde van de bibliotheek te faceliften met een trendy espressobar.

Aanvankelijk voelde het nog wat onwennig, na jarenlang praten, denken en overleggen over nieuwbouw, met een daaraan gerelateerd budget, om de omslag te maken naar verbouwen en herinrichten, met een marginaal budget. Maar de realiteit was daar en de keuzes snel gemaakt. Met hernieuwde motivatie heeft de Beleefbibliotheek de koe bij de horens gevat. Met wat lichte verbouwwerkzaamheden, het aanbrengen van een nieuw plafond en nieuwe vloerbedekking werden in de nazomer van 2012 de eerste stappen gerealiseerd. De finesses volgden geleidelijk en eind mei 2013 wordt het totaalplaatje zichtbaar.

De Beleefbibliotheek heeft veel ruimte uitgetrokken voor displaymeubels en de collectie is in werelden geplaatst. Met deze keuze hoopt men meer publiek op de verdieping te genereren. Voor de jeugd en jongeren is meer ruimte gecreëerd; het kinect speelhoekje is inmiddels een populair afspreekpunt voor de jeugd geworden. De bibliotheek heeft bewust gekozen voor een eigen indeling, styling en signing en houdt daarmee het eigenwijze “smoel”, dat de Drachtster bibliotheek zo eigen is, in stand.

De door de Gemeente Smallingerland zo nadrukkelijk geambieerde samenwerking tussen de diverse culturele partners liep aanvankelijk wat averij op doordat de nieuwbouw van het culturele centrum geen doorgang vond. Maar ook daar zijn oplossingen voor gevonden, bijvoorbeeld door het gezamenlijk optrekken op de zondagen in de vorm van een cultuurboulevard. In de wintermaanden kan het Drachtster publiek nu cultuurhoppen bij de diverse instellingen, waarbij afstemming over thema’s en activiteiten plaats vindt, een gedeelde agenda wordt gehanteerd en de publiciteit gezamenlijk ter hand wordt genomen.

Het afgelopen jaar had de Beleefbibliotheek nog meer ballen in de lucht te houden. Na de keuze voor aansluiting bij BNL moest er een heel nieuwe website komen. De zo kenmerkende website van de Beleefbibliotheek moest in het nieuwe stramien gegoten worden. Ook de naam van de Beleefbibliotheek en het logo moesten er aan geloven. Tegelijkertijd werden de catalogussystemen van Drachten en van de overige Friese bibliotheken met elkaar geïntegreerd.

Een hectische periode met een flinke impact. Geheel volgens de BNL richtlijnen heet Drachten nu De Bibliotheek Drachten | Smallingerland. Het loslaten van de naam Beleefbibliotheek was een lastige keuze. De Beleefbibliotheek is tenslotte ook een productnaam. Niet alleen Drachten maar ook andere bibliotheekclusters werken met deze database, waarbij een activiteit altijd gekoppeld is aan een bijbehorend informatiepakket en een samenwerkingspartner.

Dit product zal dan ook in stand blijven en als productnaam Beleefbibliotheek heten. Sterker nog! Nu Bibliotheek Drachten de verbouwings- en herinrichtingsperikelen achter de rug heeft zullen ze met hernieuwde energie het concept van de Beleefbibliotheek doorontwikkelen. De bibliotheek ziet het namelijk als een uitgelezen kans tot cultureel ondernemen. Drachten vindt steeds meer landelijk opererende bedrijven en organisaties die bereid zijn bibliotheken te ondersteunen bij het organiseren van activiteiten. Omdat alles in een database geregistreerd staat, zijn deze gegevens overdraagbaar en ook bruikbaar voor andere bibliotheken.

Nu de rust is weergekeerd gaat in Drachten de focus op het verder uitwerken van dit product’, aldus de bibliotheek.

Zie ook dit eerdere bericht.


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie