HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Gemeente stelt bijna 16 miljoen beschikbaar voor nieuwe bibliotheek Tilburg in Spoorzone
04-06-2013
Het college van burgemeester en wethouders van Tilburg wil 15.7 miljoen euro beschikbaar stellen voor de realisatie van een nieuwe centrale bibliotheek in het Spoorzonegebied.
Bibliotheek Midden-Brabant, dat de bibliotheekvoorziening in Tilburg verzorgt, spreekt van 'een belangrijke stap in de realisatie van de Bibliotheek van de Toekomst'.

In de Locomotiefhal, vlak achter het station, is 6500 m2 ruimte beschikbaar voor de nieuwe bibliotheek. De bibliotheek stelt dat de verhuizing van de bibliotheek naar de Spoorzone meer omvat dan alleen het verplaatsen van de collectie en diensten naar een nieuw gebouw. De bibliotheek werkt aan een nieuw, modern concept en wil een 'Werkplaats van kennis' worden, die lezers, leners en bezoekers blijft aantrekken. Door flexibele werk-, studeer- en vergaderplekken te bieden en ruimte te geven voor interactie en experiment. En door digitale media te integreren in het aanbod van producten en diensten. Henriëtte de Kok, bestuursvoorzitter van de Bibliotheek Midden-Brabant: 'De Bibliotheek van de toekomst wordt meer een werkplaats waar we samen met onze gebruikers en met andere organisaties in de stad en regio kennis willen delen en verhalen willen creëren. Een plek waar interactie is, energie ontstaat en ruimte is voor nieuwe dingen.'

Samen met twee opleidingen van Fontys Hogescholen moet de nieuwe bibliotheek het hart gaan vormen van de zogeheten Stadscampus in de Spoorzone, dat 'een inspirerende proeftuin op het gebied van Leven lang leren’ moet worden. Het is echter nog enigszins onzeker of Fontys zich ook daadwerkelijk zal vestigen in de Spoorzone; de hogeschool laat een definitief besluit over vestiging in de Stadscampus afhangen van een haalbaarheidsstudie, zo meldt het Brabants Dagblad.
Er wordt echter ook nog met verschillende andere mogelijke partners gesproken over mogelijke samenwerkingsvormen binnen de Spoorzone, aldus de bibliotheek.

De Bibliotheek Midden-Brabant en de gemeente Tilburg scherpen nu samen het programma van eisen aan op basis van de beschikbare middelen en vierkante meters. Daarna volgt de selectie van een architect. In 2014 wordt het voorlopig ontwerp gemaakt en het definitief ontwerp met een bestek volgen dan begin 2015. Daarna start de aanbesteding.  De bibliotheek moet in de zomer van 2017 open gaan. 
Het college stelt de raad voor nu een krediet beschikbaar te stellen van 1 miljoen euro om de benodigde voorbereidingen op te kunnen starten.

Op 17 juni wordt het collegevoorstel voorgelegd aan de raadscommissie Vestigingsklimaat. De gemeenteraad en de raad van toezicht van de bibliotheek moeten nog met de plannen instemmen.

Overigens sluit de verhuizing van de centrale bibliotheek naar de Spoorzone aan bij een algehele reorganisatie van de bibliotheekvoorziening, in het kader waarvan (vanwege bezuinigingen) verschillende filialen zijn gesloten. (Zie dit eerdere bericht.)


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (2)

Rob Pronk
5-6-2013 09:14
Dat is heel erg mooi nieuws in deze tijden waarin zo hevig bezuinigd wordt. Succes met alle plannen.
Johan
21-11-2013 19:55
Hopende dat het gebied kindervriendelijker wordt, ik zou er mijn kleine kinderen niet alleen naar toe laten gaan. En veel camera's.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie