HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
RFID-subsidie provincie Oost-Vlaanderen
05-06-2013
Oost-Vlaamse gemeenten kunnen tot 31 oktober 2013 een aanvraag indienen voor een impulssubsidie voor het integreren van RFID in hun openbare bibliotheek.
De provincie Oost-Vlaanderen laat weten dat de integratie minstens moet bestaan uit volgende elementen: het aanbrengen van RFID-chips bij de volledige of een deel van de collectie; het aanschaffen van één of meerdere automatische uitleen- en/of innamebalies en het koppelen met een systeem; en het installeren van één of meerdere beveiligingspoorten.
‘Voor een gemeente die op datum van de inwerkingtreding van het reglement al voldaan heeft aan het bepaalde in de voorgaande paragraaf, bestaat een bijkomende integratie van het RFID uit:

- hetzij een of meer van de volgende elementen: a.) het installeren en implementeren van één of meerdere betaalautomaten; b.) het aanschaffen van een sorteersysteem, automatische inname- of uitleenkast of boekenautomaat die met RFID werkt.

- hetzij elementen of combinatie van elementen, die niet opgesomd zijn in dit artikel. In dit laatste geval beoordeelt de deputatie het RFID-aspect en het integratief karakter van de aangebrachte elementen.

In alle gevallen beoordeelt de deputatie de aanvraag bovendien in functie van de meerwaarde voor de interne organisatie en de dienstverlening aan de bibliotheekgebruiker.

De deputatie beslist over de aanvragen in volgorde van indiening en tot uitputting van het krediet. Ze stelt ook het bedrag van de subsidie vast in functie van de subsidiecriteria, met dien verstande dat de subsidie beperkt is tot 50% van de geraamde of betaalde kostprijs met een maximum van 10 000 euro.

Gemeenten die in het verleden al werden gesubsidieerd in het kader van een (piloot)project rond RFID komen niet meer in aanmerking om te worden gesubsidieerd.’

Gemeenten kunnen hun aanvraag indienen bij:
Provincie Oost-Vlaanderen
Dienst Kunsten en Cultuurspreiding
Provinciaal Administratief Centrum Het Zuid
W. Wilsonplein 2
9000 Gent

Het volledige reglement is hier te vinden.


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie