HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Bewoners, stakeholders en experts denken mee over toekomst Bibliotheek Zeewolde
Femke van den Berg
10-06-2013
Afgelopen april heeft FlevoMeer Bibliotheek in het project B2020 diverse stakeholders en het publiek gevraagd toekomstideeën te ontwikkelen voor de Bibliotheek Zeewolde. ‘Hun inbreng is heel belangrijk geweest’, stelt directeur Jan Gommer. ‘Nu we beter weten wat inwoners willen, kunnen we een steviger fundament leggen onder onze toekomststrategie.’
Bewoners, stakeholders en experts denken mee over toekomst Bibliotheek Zeewolde
Al langere tijd was de FlevoMeer Bibliotheek met de gemeente Zeewolde in gesprek over een toekomstperspectief voor de bibliotheek. ‘Een belangrijke vraag in die gesprekken was steeds: wat verwachten de inwoners van het dorp van de bibliotheek in 2020? Om daar een beter beeld van te krijgen, heeft de bibliotheek, in overleg met de gemeente, besloten een breed onderzoek uit te voeren’, vertelt Gommer. Voor het projectadvies werd bureau Van Heugten & De Vries ingeschakeld; de projectgroep bestond uit mensen uit de eigen organisatie.

Het onderzoek moet uiteindelijk resulteren in drie toekomstscenario’s. Gommer: ‘De gemeente heeft aangegeven dat één scenario moet laten zien hoe je maximaal resultaat behaalt tegen minimale kosten. In dit scenario dient een kostenverlaging van 15% te zijn verwerkt. Wat de andere twee scenario’s betreft, wil het gemeentebestuur graag verrast worden. Als we kunnen aantonen dat de bibliotheek extra geld nodig heeft om aan de wensen van inwoners te voldoen en een meerwaarde voor het dorp te kunnen leveren, is het zelfs mogelijk dat dit wordt vrijgemaakt.’

Breed opgezet onderzoek
Om in kaart te brengen wat de burgers van Zeewolde in 2020 van hun bibliotheek verwachten, heeft de bibliotheek geprobeerd gedurende de maand april bewoners via verschillende kanalen te bereiken en erbij te betrekken. Gommer: ‘Er is bij de start veel aandacht voor het project geweest in de lokale pers, waardoor veel mensen op de hoogte waren. Ook is er in april 2013 een enquête, ontwikkeld door Cubiss, gestuurd via Facebook en in een mailing aan onze leden in Zeewolde. Hierin werden mensen uitgebreid naar hun toekomstideeën gevraagd. In dezelfde maand hield het projectteam 53 straatinterviews, die zijn opgenomen op film. Ook is gesproken met ouderenbonden en de leerlingenraad van een basisschool en maakten leerkrachten van basisscholen moodboards voor ideeën voor de bibliotheek.’

Daarnaast is een speciale website in het leven geroepen, www.b2020.nl, waarop een aantal belangrijke maatschappelijke thema’s in relatie tot de bibliotheek de revue passeerde. Bijvoorbeeld: de kenniseconomie, actief burgerschap en sociale cohesie, veranderend consumentengedrag, mediawijsheid, individualisering, e-books. Burgers konden via de website mee discussiëren.

Verder zijn nog twee groepen experts benaderd om hun licht te laten schijnen over de toekomst van de bibliotheek in Zeewolde: een groep van niet-bibliotheekdeskundigen (bijvoorbeeld professionals uit de ict-branche) en een groep van deskundigen op het gebied van taal/educatie/bibliotheek.
Tot slot is er een lezerspanel ingesteld van mensen buiten de sector. ‘Deelnemers lazen een drietal artikelen over de bibliotheeksector en reflecteerden vervolgens op de vraag of de ontwikkelingsmogelijkheden voor bibliotheken die in die artikelen stonden beschreven naar hun mening realistisch, wenselijk en uitvoerbaar waren’, aldus Gommer.

Eerste resultaten
De informatie uit het ‘meervoudige onderzoek’ is nog niet allemaal verwerkt. ‘Het kost best veel tijd om uit veel subjectieve meningen een aantal hoofdthema’s te lichten’, zegt Gommer. Toch ziet hij al wel enkele opvallende trends. ‘Ten eerste blijkt dat de meeste mensen de fysieke bibliotheek absoluut niet willen missen. Ze hechten aan de bibliotheek als plek waar je informatie kunt halen en elkaar kunt ontmoeten. Ze pleiten er verder voor voorlopig boeken in de bibliotheek te houden, al is er tegelijkertijd het besef dat de collectie in de toekomst kleiner kan zijn als e-books doorzetten. Een fors aantal respondenten beschouwt de bibliotheek ook als een plek waar je belangrijke voorzieningen vindt, zoals computers, tablets en wifi, en waar je kunt studeren/werken. Velen brengen de bibliotheek in verband met leesbevordering en taalontwikkeling. Zij vinden dat bibliotheken en scholen samen een taak hebben in het stimuleren van de lees- en taalvaardigheid. Combinaties van dienstverlening met andere organisaties, mogelijk onder één dak, vindt eigenlijk iedereen wel vanzelfsprekend.’

Voor herhaling vatbaar
Gommer kijkt met genoegen terug op het onderzoek. ‘Het is arbeidsintensief, maar het levert veel op. Ik zou het in andere gemeenten zo weer doen. We hebben heel veel mensen bereikt met deze werkwijze. Alleen al via Facebook kreeg de bibliotheek 157 enquêtes terug; het is een geweldig middel om snel veel mensen te bereiken. De mailing leverde 574 bruikbare reacties op. Dankzij deze meervoudige benadering hebben veel mensen deelgenomen aan het onderzoek die je met traditionele onderzoeksinstrumenten - zoals klanttevredenheidsonderzoeken - vaak mist. Ik denk dat we echt een dwarsdoorsnede van de Zeewoldense bevolking hebben kunnen bevragen: leden - 34% van de inwoners heeft een abonnement – en niet-leden. En natuurlijk de experts.’

Gommer vindt dat hij dankzij het onderzoek een veel beter beeld heeft gekregen van wat het publiek de komende jaren van de bibliotheek verwacht. ‘Dit zullen we verwerken in de drie toekomstscenario’s, waarbij een sterke eigen voorkeur zal worden uitgesproken’, zegt hij. Half juni 2013 worden de scenario’s aan de wethouder gepresenteerd; het is de bedoeling dat ze dan ook op de website komen te staan. ‘Vervolgens is het aan de gemeente om te kiezen welk scenario zal worden uitgevoerd. De beslissing hierover wordt genomen in september of oktober.

Auteur: Femke van den Berg


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie