HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
VOB reageert op advies Raad voor Cultuur over Bibliotheekwet
13-06-2013
De Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB) toont zich verheugd over het feit dat de Raad voor Cultuur in zijn onlangs uitgebrachte advies het voorstel voor een nieuwe Bibliotheekwet onvoldoende vindt als het gaat om de fysieke bibliotheek en de integratie van fysiek en digitaal. De VOB plaatst echter ook kanttekeningen, onder andere aangaande de visie van de Raad voor Cultuur inzake herstructurering van het stelsel.
De VOB constateert in haar onlangs gepubliceerde reactie dat de Raad de zorg van de branche deelt dat de wet de positie van de fysieke bibliotheek uitholt en net als de VOB signaleert dat de wet eenzijdig inzet op alleen de digitalisering als het toekomstscenario van de bibliotheek. 'De Raad verwachtte een visie op de maatschappelijke noodzaak en het publieke nut van de fysieke bibliotheek en mist deze. Ook de VOB heeft daar voortdurend op gewezen,' aldus de VOB.

De VOB toont zich ook verheugd over het feit dat de Raad signaleert dat de grondslag van de openbare bibliotheek, waarbij vrije toegang tot informatie voor allen voorop staat, in een digitale wereld niet vanzelfsprekend is. 'Volgens de Raad levert dit een onwenselijke restrictie op toegang tot informatie voor de burger. Hiermee komt de plek die de openbare bibliotheek in het publieke domein inneemt verder onder druk te staan,' aldus de VOB.

De VOB zegt zich echter wel zorgen te maken over het grote aantal taken dat in het advies van de Raad bij de Koninklijke Bibliotheek (KB) wordt belegd. De VOB constateert dat de KB in het voorstel onder andere verantwoordelijk wordt voor beheer en ontwikkeling van de digitale bibliotheek en infrastructuur, de stelseltaken die als gevolg van de integratie van het SIOB in de KB komen te liggen, uitvoering van het programma Aangepast lezen, en het collectieplan van de branche. Verder ook voor tarieven en voorwaarden voor de digitale bibliotheek, en het aparte digitale lidmaatschap, alsmede voor de inkoop van digitale content. Tevens zal de KB verantwoordelijk zijn voor het verzamelen en beheer van allerlei dataverzamelingen die bij wet aan de openbare bibliotheekbranche worden opgelegd en zal zij een rol gaan vervullen in de intellectuele eigendomsrechten die uit de digitalisering van de bibliotheek voortkomen.
De VOB in haar reactie: ''De KB is niet voor een kleintje vervaard, dat is bekend. Maar of de door de rijksoverheid beoogde centrale regie in het gedecentraliseerde stelsel op deze wijze wel gaat functioneren, is nog de vraag.'

Minder blij is de VOB ook met het voorstel van de Raad om de taken van de PSO's over te dragen aan gemeenten en het Rijk. 'De branche, die op dit moment onder druk van bezuinigingen al een grote transformatie ondergaat, zal met een extra herstructurering niet gediend zijn. De branche behoeft focus op kerntaken en moet haar energie gericht op innovatie en dienstverlening inzetten,' aldus de VOB.

De VOB stelt verder naar aanleiding van het advies van de Raad van mening te zijn dat de tweedeling in verantwoordelijkheden tussen Rijk en gemeenten eerder een obstakel voor goed bibliotheekwerk vormt, dan een bevordering ervan.
Het door de Raad geconstateerde ontbreken van een 'toekomstbestendige visie en vernieuwend perspectief met name op de lokale bibliotheek' is volgens de VOB mede ontstaan door de taakverdeling tussen Rijk en gemeenten. Het benoemen in de wet van publieke waarden, zoals voorgesteld door de Raad, kan meehelpen om een steviger basis te leggen voor goed bibliotheekwerk, aldus de VOB, die zich ook kan vinden in het advies van de Raad over maatwerk in de lokale uitvoering van bibliotheekfuncties.


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie