HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
VNG en SIOB reageren op advies Raad voor Cultuur over Bibliotheekwet
24-06-2013
In een korte reactie op het recent uitgebrachte advies van de Raad voor Cultuur aangaande de nieuwe Bibliotheekwet stelt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) onder andere het wenselijk te vinden dat de verplichtingen om deel te nemen aan het bibliotheeknetwerk en om de bibliotheekfuncties te vervullen zoveel als mogelijk beperkt worden. Ook het Sectorinstituut Openbare Bibliotheken (SIOB) heeft onlangs kort gereageerd op het advies.
De VNG stelt in haar reactie op het advies van de Raad voor Cultuur aangaande de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen het eens te zijn met de kritiek van de Raad dat lokale bibliotheken in het wetsvoorstel nog te veel worden benaderd als uitleencentra van boeken, terwijl 'duidelijk is dat het belang van de uitleen afneemt en de bibliotheek zich meer moet richten op de advisering en ondersteuning van gebruikers en educatieve activiteiten.'

De VNG is het ook eens met het advies van de Raad de publieke waarden die de openbare bibliotheek vertegenwoordigt te benoemen. Dat kan volgens de VNG bijdragen aan verheldering van de toegevoegde waarde van de openbare bibliotheek voor de burger.

De VNG wijst met instemming op de constatering van de Raad dat een toekomstbestendige positionering van de fysieke bibliotheek gebaat is bij zoveel mogelijk lokale beleidsruimte. De VNG wijkt echter af van het advies van de Raad waar het gaat om verplichtingen aangaande deelname aan het netwerk. 'Het is daarom volgens ons wenselijk de verplichtingen om deel te nemen aan het bibliotheeknetwerk en om de bibliotheekfuncties te vervullen zoveel als mogelijk te beperken, en niet verder uit te breiden zoals de raad bepleit,' aldus de VNG.

Ook het SIOB heeft kort gereageerd op het advies van de Raad voor Cultuur. Het SIOB ziet het advies van de Raad om de toekomstige maatschappelijke functies en waarden van de openbare bibliotheek uit te werken als een aanmoediging voor de voorgenomen inspanningen de komende maanden te komen tot een visie op deze maatschappelijke functie. Het SIOB stelt samenwerking met domeinen als media, erfgoed en cultuureducatie daarbij essentieel te vinden. Volgens het SIOB is er in deze visie geen sprake van een onderscheid tussen de fysieke en digitale bibliotheek, tot uitrdukking komend in het door het SIOB (met name in de meerjarennotitie 2013-2016) gehanteerde begrip 'geïntegreerde bibliotheek'.

Het SIOB stelt verder onder andere de positie van de landelijke digitale bibliotheek in het stelsel van de toekomst te willen definiëren. Samenhang in het stelsel is daarbij een belangrijk onderwerp, aldus het SIOB, dat aangeeft het 'evident' te vinden dat een steviger wettelijke status van de KB hierbij behulpzaam kan zijn.
Tenslotte toont het SIOB zich minder gelukkig met het advies van de Raad om de invloed van de provinciale bestuurslaag te schrappen. Dat brengt volgens het SIOB het risico met zich mee dat veel expertise verloren gaat. Expertise die belangrijk is als schakel tussen landelijk en lokaal niveau, aldus het SIOB.

Eerder reageerde ook de VOB al op het advies van de Raad voor Cultuur.


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie