HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Oprichting arbeidsmarkt- en ontwikkelingsfonds Stichting BibliotheekWerk
11-07-2013
Op initiatief van de Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB), Abvakabo FNV en CNV Publieke Zaak is de Stichting BibliotheekWerk opgericht: een arbeidsmarkt- en ontwikkelingsfonds met als doel 'bibliotheken en werknemers te ondersteunen bij het bevorderen van een goed functionerende arbeidsmarkt in de branche openbare bibliotheken'.
Aanleiding voor de oprichting van de stichting zijn de ontwikkelingen in de bibliotheekbranche en de veranderingen op de arbeidsmarkt, zo meldt de VOB in een persbericht. Verhoging van de AOW-leeftijd, instroom en uitstroom, duurzame arbeidsrelaties zijn ontwikkelingen die investeringen in werknemers vragen.

De Stichting BibliotheekWerk heeft als doel bibliotheken en werknemers te ondersteunen bij het bevorderen van een goed functionerende arbeidsmarkt in de branche openbare bibliotheken. De activiteiten van BibliotheekWerk zijn er op gericht hierin de branche te ondersteunen.

Het bestuur van de Stichting Bibliotheekwerk wordt gevormd door twee vertegenwoordigers benoemd door de VOB, en twee benoemd door respectievelijk Abvakabo FNV en CNV Publieke Zaak. Het secretariaat en de ondersteuning van de stichting zijn ondergebracht bij het CAOP, aldus het persbericht.

De oprichting van de Stichting BibliotheekWerk werd tijdens de laatste VOB-ledenvergadering van 13 juni door de leden met instemming begroet.
‘Over enkele jaren is een grote uitstroom van de babyboomgeneratie te verwachten, waar ook de bibliotheekbranche mee te maken krijgt. De generatie die nu gaat uitstromen heeft mede vorm gegeven aan de bibliotheek zoals we die nu kennen. Voordat de uitstroom begint, wordt van deze groep echter ook nog een belangrijke bijdrage verwacht aan de bibliotheek van de toekomst. De problematiek waar de branche mee te maken krijgt is hoe we de uitstroom gaan opvangen en hoe we een aantrekkelijke werkgever blijven voor nieuwe generaties’, aldus het tijdens de VOB-vergadering aan de leden voorgelegde voorstel.

Tijdens de ledenvergadering werd aangegeven dat door de CAO-partijen onder andere de volgende bouwstenen gezien kunnen worden als de meerwaarde van een A&O-fonds in de branche:
  • langer doorwerken: gezond en gemotiveerd tot aan het pensioen. Hiervoor is onderzoek nodig naar de effecten op de fysieke en mentale belasting in de branche;
  • stimuleren van mobiliteit: geef om de paar jaar een loopbaanadvies cadeau;
  • stimuleren van kennisuitwisseling in de branche;
  • de branche in ontwikkeling: hier horen activiteiten bij die ondernemerschap en proactief gedrag bij de medewerkers stimuleren;
  • zorgen voor behoud van voldoende instroom in de branche: hiervoor is nodig dat de arbeidsmarkt in beeld wordt gebracht ten behoeve van sturing op in-, door- en uitstroom.


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie