HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
EBLIDA start campagne 'The right to e-read'
19-07-2013
EBLIDA wil met de campagne 'The right to e-read' de aandacht vestigen op het belang van aanpassing van de copyrightwetgeving op zowel Europees niveau als in de Europese landen afzonderlijk.
In haar laatste nieuwsbrief stelt EBLIDA dat aanpassing van de wetgeving op het gebied van copyright op zowel Europees als nationaal niveau nodig is om ook in de toekomst de vrije toegang tot informatie en cultureel erfgoed te verzekeren en tevens om een toekomst voor bibliotheken te waarborgen.

EBLIDA wijst op de groei van de e-bookmarkt en de moeizame onderhandelingen met uitgevers om op basis van licenties e-books in bibliotheken beschikbaar te krijgen: ''We note with concern that some publishers are unwilling to sell or license e-books at a fair price – or at all – to libraries. Should this interpretation prevail, this would mean that primarily publishers decide on digital collections in libraries and not the librarians themselves in pursuit of their public tasks. If we don’t want to become museums of printed books, but attractive information centres with modern media, we need to change this situation.'

EBLIDA heeft daarom een zogeheten 'position paper' opgesteld, waarin onder andere gesteld wordt dat er geactualiseerde, moderne copyrightwetgeving nodig is die het voor bibliotheken mogelijk maakt makkelijker e-books op te nemen in hun collectie en die tegelijk waarborgen biedt voor de rechten van auteurs en andere rechthebbenden. 'European citizens have the right to e-read! They should benefit from this right in libraries. It should therefore be possible for libraries to legally lend e-books. Libraries guarantee free access to content, information, and culture for all European citizens. But the current legal framework prevents libraries from fulfilling these essential services to our society in the digital era, especially in regard to the provision of e-books,' aldus het position paper.

EBLIDA noemt enkele punten die in het kader van geactualiseerde copyrightwetging van belang zijn:
  • Because of the exhaustion of distribution rights after the first sale, a library may buy published works, e.g. books, from a bookseller and use the copies for lending to the library's patrons. This does not interfere with the rights of the author (or other rights holders).The library therefore decides in accordance with its collection building policy what books to buy and use for public lending.
  • In their interpretation of the copyright, publishers claim that e-lending is a service to which the principle of exhaustion does not apply. They believe that rights holders are free to decide whether they want to give access to a specific work, and to decide on the terms and conditions for such access. Should this interpretation prevail, this would mean that publishers, and not librarians, primarily decide on digital collections in libraries.
  • It is a significant, and in our view unacceptable, change that the collection building policy of libraries might be decided by publishers. This would mean that libraries would no longer be able to guarantee free access to content, information, and culture for European citizens.
  • In July 2012, the European Court of Justice ruled that the principle of exhaustion concerning the purchase of software applies to both electronic downloads as well as physical media. Some legal experts say that, with this ruling, the principle of exhaustion also applies to e-books. Several test cases are now before the courts. It will take several years for the European Court of Justice to come to a judgment.
  • This legal uncertainty seriously prevents libraries from building attractive e-books services for the public and furthermore from developing workable legal offers to the benefit of all stakeholders.
Veel politici en zeker het grote publiek zijn  volgens EBLIDA niet goed op de hoogte van de voor bibliotheken problematische situatie rond e-books en copyright, reden waarom zowel op Europees niveau als in de afzonderlijke landen een bewustwordingscampagne nodig is. EBLIDA zal in het kader van deze campagne onder andere posters uitbrengen, die de nationale bibliotheekorganisaties in oktober zullen ontvangen om in hun eigen land te verspreiden. De EBLIDA Task Force werkt momenteel aan een communicatieplan voor de campagne, die moet duren tot april 2014. Op 23 april 2014 moet de campagne haar hoogtepunt krijgen met het uitroepen van die datum tot 'The right to e-read Day'. EBLIDA hierover: 'For this purpose, we encourage as many actions of all library associations on this day as possible and we will provide you with material. We would like press conferences to be held in all the capitals of Europe on this day and we envisage a concerted postcard campaign to all politicians in the national parliaments and the European Parliament. All library associations will be provided with postcards from us.'

De campagne kwam onder andere ook aan de orde tijdens de EBLIDA/NAPLE-bijeenkomst over e-books die op 13 mei jl plaatsvond in Milaan. (Zie hier  en hier voor de presentaties en meer informatie. Zie ook deze blogpost van Frank Huysmans.)Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie