HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
SIOB start inventarisatie innovatieve projecten
23-07-2013
Het Sectorinstituut Openbare Bibliotheken (SIOB) is gestart met een traject in het kader waarvan innovatieve projecten in de bibliotheeksector in kaart gebracht worden.
De inventarisatie wordt uitgevoerd door Edwin Mijnsbergen en gebeurt in het kader van de 'Innovatieagenda' van het SIOB, die als doel heeft 'het stimuleren en versterken van de innovatiekracht van de branche, om versnippering en eventuele verdubbeling van initiatieven tegen te gaan en prioritering aan te geven.´

In 2013 en 2014 voert het SIOB in het kader van de Innovatieagenda drie deelprojecten uit:
  1. Overzicht creëren en bieden (inventariseren van innovatieve initiatieven en behoeftes)
  2. Samenhang en verbinding (bijeenkomsten en gremia organiseren rondom innovatie)
  3. Pilots en projecten ( (co)financiering van kansrijke initiatieven)
De inventarisatie (de eerste fase van het traject) moet leiden tot een overzicht van projecten die al lopen en ondersteund worden, zowel op landelijk als op regionaal niveau. De inventarisatie richt zich met name op de volgende twee soorten projecten of concepten:
  • Innovatieve lokale en regionale projecten die al lopen of die zich in de conceptfase bevinden, waarvoor al draagvlak is maar nog niet voldoende ‘landelijke ondersteuning’
  • Innovatieve ideeën en concepten die interessant (kunnen) zijn voor de sector, maar waarvoor nog geen financiële middelen beschikbaar zijn.
Het is de bedoeling dat de inventarisatie eind augustus wordt afgerond met een eindrapport. Deze vormt het uitgangspunt voor 'innovatiedenkdagen', die het SIOB in september zal organiseren. Tijdens deze dagen wordt de input door een of meerdere werkgroepen besproken, waarbij vragen aan de orde zullen komen als: Wat is nu inderdaad innovatief? Wat verdient steun? et cetera. Deze sessies zullen worden geleid door Frank Huysmans.

Voor meer informatie, zie hier. Voor de opdrachtbeschrijving aangaande de inventarisatie, zie hier.

Wie suggesties heeft, kan contact opnemen met Edwin Mijnsbergen, via emijnsbergen@gmail.com, of via andere kanalen, zoals Twitter.


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie