HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Staatssecretaris Dekker wil meer aandacht voor rol ouders bij leesbevordering
25-07-2013
Staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) wijst in een recente brief aan de Tweede Kamer op het belang van ouderbetrokkenheid voor het onderwijs en stelt daarbij onder andere dat hij ouders nog meer wil betrekken bij leesbevordering.
Staatssecretaris Dekker vindt dat school en ouders samen moeten optrekken omdat hij ouders van cruciaal belang vindt voor het verbeteren van de prestaties van hun kinderen op school. 'Alle kinderen hebben het recht zich optimaal te ontwikkelen en het maximale uit hun talenten te halen. Opvoeding en onderwijs leggen hiervoor de basis. Dit vraagt, naast goed onderwijs van professionele leerkrachten in een modern onderwijssysteem, om een goed partnerschap tussen ouders en scholen gedurende de gehele schoolloopbaan van kinderen,' aldus Dekker.

De staatssecretaris vraagt komend jaar binnen twee 'cruciale thema’s' expliciet aandacht voor de rol van ouders: de betrokkenheid van ouders bij loopbaanoriëntatie en –begeleiding en bij het lezen met jonge kinderen.
Dekker schrijft over het laatste in de brief: 'Ten tweede vraag ik aandacht voor het belang van de betrokkenheid van ouders bij de ontwikkeling van hun kind op het gebied van lezen. Ook hierin is de afgelopen jaren door scholen en organisaties mooi en nuttig werk verricht. Onderzoek laat zien dat ouders een zeer belangrijke leesopvoeder zijn voor kinderen; naast leraren, bibliothecarissen, boekverkopers en vriendjes en vriendinnetjes. Ouders hebben een prominente rol in het bevorderen van lezen en leesplezier van hun kinderen. Door voor te lezen (ook wanneer hun kind al zelf kan lezen), boeken cadeau te geven, te praten over boeken én door zelf te lezen en zo een voorbeeld te zijn.'

Dekker verwijst hiermee naar het onlangs uitgebrachte onderzoek Van woordjes tot wereldliteratuur, uitgevoerd door Frank Huysmans in opdracht van Stichting Lezen en het SIOB. In dit onderzoeksrapport wordt gekeken naar de leeswereld van kinderen van 7 tot 15 jaar. Huysmans concludeert onder andere dat ook in deze leeftijdscategorie ouders als leesopvoeders belangrijker zijn dan leraren, bibliothecarissen, boekverkopers en zelfs dan vriendjes en vriendinnetjes. Zo kiezen kinderen van deze leeftijd hun boeken steeds vaker zonder de hulp van anderen, maar als ze toch advies krijgen, komt dat meestal van de ouders – en dan met name van moeders, die het meest aan leesopvoeding doen. Leesstimulerende activiteiten binnen het gezin blijken zeer effectief, aldus het onderzoek: ze verleiden 7- tot 15-jarige kinderen tot lezen. Thuis praten over boeken stimuleert het leesgedrag, evenals boeken cadeau geven en samen naar de boekhandel en bibliotheek gaan. Ook het goede voorbeeld geven helpt, maar opvallend genoeg alleen als dat van de vader komt. Zij zijn minder fervente lezers dan moeders, waardoor het wellicht een grotere indruk maakt als kinderen hun vader een boek zien lezen, zo wordt in het rapport gesteld. Ouders kunnen, door op deze manieren blijvend aandacht te geven aan leesopvoeding, (mede) het verschil maken. Scholen, bibliotheken en boekhandels zouden zich sterker op de ondersteuning van de lees- en mediasocialisatie in het gezin moeten richten, zo beveelt Huysmans aan.

Staatssecretaris Dekker wil daarom samen met de Leescoalitie (Stichting Lezen, Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek, het Sectorinstituut Openbare Bibliotheken en Stichting Lezen en Schrijven) komend jaar inzetten op een sterke verbinding tussen goed leesonderwijs (de basisvaardigheden) en leesbevordering (leesplezier). 'Door landelijke aandacht te generen voor de belangrijke rol van ouders bij leesbevordering, wil ik de samenwerking van ouders, school en bibliotheken verder stimuleren. Ik stel daarvoor een concreet actieplan "de rol van ouders bij leesbevordering en leesplezier" op,' zo schrijft Dekker in de kamerbrief.

Voor de volledige tekst van de kamerbrief, zie hier (pdf). Voor het rapport Van woordjes tot wereldliteratuur, zie hier (pdf)


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie