HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Bibliotheek.nl vraagt aan te sluiten op Identity & Access Management
01-08-2013
De stichting Bibliotheek.nl (BNL) heeft de openbare bibliotheken begin juli een brief met aanmeldformulier voor aansluiting op de BNL-basisdienst Identity & Access Management (IAM) gezonden. Bibliotheken die daar gebruik van willen maken moeten zich voor 15 september 2013 aanmelden. BNL vraagt bibliotheken die geen aansluiting wensen te motiveren wat de reden daarvan is, ook voor 15 september.
De brief van BNL vloeit rechtstreeks voort uit het op 13 juni genomen besluit van de algemene ledenvergadering (ALV) van de Vereniging Openbare Bibliotheken (VOB) akkoord te gaan met een e-bookpluspakket. (Zie ook het uitvoeriger bericht, onder 'e-bookpluspakket'). Zoals later werd bericht, hebben de VOB-inkoopcommissie (VIC) en WPG Uitgevers overeenstemming bereikt over het door bibliotheken aanbieden van e-books van deze uitgever binnen de kaders van dat e-bookpluspakket.

Voorwaarde
In het voorstel voor het e-bookpluspakket stond o.a.: 'Om het uitlenen van rechten dragende e-books mogelijk te maken, heeft BNL binnen de landelijke digitale infrastructuur een basis van onderliggende diensten beschikbaar vanaf najaar 2013. Een voorwaarde voor bibliotheken om deel te kunnen nemen aan het uitlenen van e-books is dat zij ieder voor zich BNL toestemming verlenen tot het verwerken van lidmaatschapsgegevens. BNL zal daartoe alle VOB-leden een verzoek sturen, dit in lijn met haar Algemene Voorwaarden en toelichting daarop van februari 2013.'

In de julibrief schrijft Diederik van Leeuwen, directeur van BNL, dat IAM is bedoeld als inlogvoorziening voor diensten van BNL, zoals uitlenen van e-books, thuisgebruik van e-muziek, MijnBibliotheek (selfservicefuncties), Aanvragen (IBL) en Online Betalen. 'Mocht u zich niet (op tijd) aanmelden voor IAM, dan zijn deze diensten voor uw leden niet beschikbaar.'

Ook op websites WaaS
Van Leeuwen meldt dat IAM dit jaar ook beschikbaar komt voor alle bibliotheekwebsites die volledig zijn ingericht binnen de WaaS (Website as a Service). 'In dat geval kan ook het inloggen op uw website via IAM gaan verlopen. Daarmee zijn met één account zowel de lokale als de landelijke diensten te gebruiken (het zogeheten Single Sign On).' Van Leeuwen noemt als één van de voordelen van IAM dat gebruikers het inloggen met een pasnummer en pincode kunnen vervangen door een e-mailadres en een wachtwoord of een account op een sociaal medium. Op de website van BNL staat meer informatie over IAM - Single Sign On.

Als de bibliotheek de aansluiting op IAM via het formulier aanvraagt, regelt BNL met de leverancier van het desbetreffende bibliotheeksysteem dat er in dat systeem de nodige functionaliteit wordt ontwikkeld. Daarmee kan de bibliotheek aansluiten op de servicebus van BNL, voor het synchroniseren van accounts (met een beperkte set lidmaatschapsgegevens) uit het bibliotheeksysteem met de IAM-dienst van BNL.

Minder kosten, meer diensten
De kosten die de bibliotheek moet maken voor de huidige manier van inloggen op landelijk lenen komen te vervallen. De kosten voor de nieuwe IAM-aansluiting bedragen eenmalig ca. 1000 euro en jaarlijks 10 tot 15% van dit bedrag aan onderhoudskosten. Wie het precies wil weten, moet bij z’n eigen leverancier van het bibliotheeksysteem zijn. Per saldo ziet Van Leeuwen een daling van de kosten en een verbetering van het dienstenpakket.

Geen aparte dienstverlening
Bij het voorstel over het e-bookpluspakket zoals dat 13 juni bij de VOB is behandeld, zat een positief advies van de VOB-commissie Marketing. In dat advies stond dat de commissie het vanwege de snelheid kan billijken dat zowel inschrijven voor als incasso van het e-bookpluspakket centraal plaatsvindt. 'Voorkomen moet echter worden dat er naast het lokale lidmaatschap een aparte, centraal geregelde e-dienstverlening ontstaat die los staat van de lokale bibliotheek. Zij adviseert om BNL de opdracht te geven voor 1 januari 2015 het technisch geregeld te hebben dat zowel inschrijving als prolongatie van het e-bookpluspakket door de lokale bibliotheek geregeld kan worden. De commissie adviseert om volstrekt duidelijk te maken dat BNL vergoedingen incasseert namens de bibliotheek en deze vergoedingen vervolgens weer afdraagt aan de bibliotheek.'


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie