HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Thijs Kuipers vertrekt bij Bibliotheek Eindhoven
22-08-2013
Thijs Kuipers stapt per 1 oktober op als directeur van Bibliotheek Eindhoven. Kuipers voelt zich onvoldoende gesteund door de Raad van Toezicht.
Kuipers stelt in een toelichting dat het voor hem onmogelijk is om de eindverantwoordelijkheid te dragen voor de ingrijpende hervormingen van de bibliotheek omdat hij zich onvoldoende gesteund voelt door de Raad van Toezicht. Kuipers in het Eindhovens Dagblad: 'De raad van toezicht geeft me naar mijn gevoel niet de ruimte die nodig is om de door de gemeenteraad vastgestelde plannen goed uit te kunnen voeren. De koers van de bibliotheek moet rigo[u]reus anders en ik sta achter de door de gemeente ingezette nieuwe koers, maar die koers moet ik wel effectief vorm kunnen geven.'

Pieter Hendrikse, voorzitter van de Raad van Toezicht, stelt het te betreuren dat Kuipers vertrekt in deze periode van ingrijpende veranderingen en op zoek te gaan naar een vervanger.

Thijs Kuipers trad op 1 april 2012 in dienst als directeur van Bibliotheek Eindhoven, nadat de organisatie een halfjaar geleid was door een interim-directie. Op 1 oktober 2011 was Thijs Torreman al opgestapt als directeur, omdat hij zich niet kon verenigen met het besluit van de gemeente de subsidie terug te brengen van 6 miljoen naar 3 miljoen euro. Thijs Kuipers wilde deze bezuinigingen vorm geven door alle filialen te sluiten en in te zetten op intensieve samenwerking met het onderwijs en door de centrale bibliotheek om te vormen tot een Kenniswerkplaats, beleid dat was neergelegd in het rapport 'Odyssee BE. Innovatie & Transitieprogramma Bibliotheek Eindhoven (BE) 2013-2017' dat in maart van dit jaar verscheen. (Zie ook dit bericht en dit bericht over het nieuwe beleid op de website van Bibliotheek Eindhoven.) Op 20 augustus werd door Studio 040 overigens bericht over het eerste resultaat van dit nieuwe beleid: de opening van de eerste bibliotheekvoorziening in een zogeheten 'Spilcentrum' in basisschool Louis Buelens in Eindhoven-Noord, op vrijwillige basis gerund door ouders.

In juni stelde Kuipers in een interview in Bibliotheekblad dat de openbare bibliotheek er niet meer aan zal ontkomen scherpe keuzes te maken. 'Als ze zich blijft presenteren als een soort Zwitsers zakmes, met weet ik niet hoeveel functies, dan graaft ze haar eigen graf,' aldus Kuipers. Volgens hem zullen bibliotheken, mede onder druk van bezuinigingen, ervoor moeten kiezen een sociaal georiènteerde voorziening óf onderdeel van de kennisinfrastructuur te zijn, zullen ze moeten kiezen voor een decentraal óf een centraal model. Voor Eindhoven koos hij voor beide laatste opties. In het betreffende interview gaat Kuipers ook in op het moeizame proces om tot het nieuwe beleid te komen.

Kuipers wil in de toekomst andere gemeenten en bibliotheken die moeten hervormen, adviseren en begeleiden, aldus Studio 040.


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (2)

Nanno Nanninga
22-8-2013 13:28
Jammer dat we je moeten gaan missen, Thijs! Wat een moedig besluit. Wel ben ik bang dat door de vele directiewisselingen in Eindhoven de laatste jaren de kwetsbaarheid van de organisatie wordt vergroot.
En redactie Bibliotheekblad: het is rogoureus.
Thijs, sterkte en tot ziens!
Jan de Waal
27-8-2013 22:20
Helaas Thijs, ken je als bevlogen persoonlijkheid en met een prima reële visie op het vernieuwende bibliotheekwerk. Jij had de moeilijke klus kunnen klaren.
Als (oud) Eindhovenaar heeft de bieb Eindhoven altijd bij mij een zwak gehad. Helaas werden steeds de verkeerde keuzen gemaakt of het nu gaat om ICT vernieuwingen (totaal afwijkend bibliotheeksysteem kiezen) of door iedere vakkennis of vakkrachten weg te jagen. Hiermee verdween ook de "ziel" uit de organisatie. Een dynamische bibliotheek bestaat uit mensen met hart voor de zaak en die met plezier al hun energie in de organisatie en het product stoppen. Een aantal van dit soort medewerkers zullen er vast nog wel zijn maar krijgen ze ook de ruimte om te “bloeien” ? Jammer vooral omdat een bibliotheek, in de Brainport van Nederland, een mooie (centrale of verbindende) rol kan spelen. Het gaat je goed en iedere toekomstige bibliotheek is in goede handen bij jou. Wederom is dit gebeuren in de vijfde stad van Nederland een verlies voor de gehele bibliotheeksector.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie