HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Sluiting dreigt voor vestigingen Bieb voor de Zaanstreek
31-08-2013
Als gevolg van bezuinigingen in het kader van de onlangs door het college aangenomen 'Toekomstagenda Cultuur' dreigen ten minste twee Zaanse vestigingen op 1 januari 2015 te moeten sluiten. Het voortbestaan van twee andere vestigingen staat eveneens op de tocht.
De Bieb voor de Zaanstreek heeft, naast de centrale, nog vijf filialen. Hiervan zouden de vestigingen in Koog aan de Zaan en Zaandam-Zuidoost direct gevaar lopen, terwijl ook voor vestigingen in Oostzaan en Wormer sluiting zou kunnen dreigen.

De bezuiniging komt voort uit de 'Toekomstagenda Cultuur 2014-2017', die op 9 juli jl is vastgesteld door het Zaanse college. De gemeente kiest in deze nota voor een jaarlijkse bezuiniging op cultuur van 1,45 miljoen euro, ingaande januari 2015. Daarmee blijft op jaarbasis een bedrag voor cultuur beschikbaar van zo'n 9,4 miljoen.

Marga Rosier, directeur van Bieb voor de Zaanstreek, meldt in een blogpost dat het voor de bibliotheek gaat om een bezuiniging van ruim een miljoen euro (880.000 in het kader van de Toekomstagende en 127.000 per 1 januari 2014, niet vermeld in de Toekomstagenda), ongeveer een derde van het huidige budget.

Zaanstad subsidieert vier vestigingen van De Bieb: de hoofdvestiging aan de Westzijde en de vestigingen in Krommenie, Koog aan de Zaan en Zaandam-Zuidoost. Daarnaast betaalt Zaanstad 40% van de kosten van de vestiging in Wormer. (Verder is er nog een vestiging in de gemeente Oostzaan, waar plannen leven om 70.000 euro te bezuinigen op de bibliotheek.)
Rosier: 'In de visie van het college, verwoord in de in juli gepresenteerde 'Toekomstagenda Cultuur 2014-2017', is er geen behoeft[e] meer aan de vestigingen in Koog aan de Zaan en Zaandam zuid-oost. Die moeten dus uiterlijk 1 januari 2015 dicht vindt het college. Dat is akelig, want beide vestigingen worden druk bezocht. Het college heeft in deze Toekomstagenda bedacht dat met de sluiting van deze twee vestigingen (en het niet meer betalen van het Zaanse deel van de vestiging De Parel in Wormer) een bezuiniging bij De Bieb van 880.000 op tafel kan komen. De berekening van het college klopt helaas niet. Er is geen rekening gehouden met het feit dat de klanten die deze vestigingen bezoeken ook inkomsten genereren voor De Bieb. Daarnaast is er geen rekening gehouden met de vaste kosten van De Bieb, die over de verschillende vestigingen uitgesmeerd worden, maar die niet verdwijnen als er een vestiging wordt gesloten.'

In een interview met RTV Noord-Holland zegt Rosier ervoor te vrezen dat sluiting van de twee genoemde vestigingen niet zal volstaan om te voldoen aan de bezuinigingsopdracht van een miljoen. 'De Zaanstreek rest dan nog slechts een heel armzalige bibliotheekvoorziening en het is nog maar de vraag hoe lang datgene wat er nog van deze voorziening overblijft, standhoudt. Ik ben erg echt heel somber over, want in hetzelfde gesprek waarin we op de hoogte werden gebracht van de bezuiniging van een miljoen werd ook al aangekondigd dat er nog meer bezuinigd moet worden Het gaat om een totaal aan gemeentelijke bezuinigingen van 20 miljoen. Het is nog onduidelijk wat dit voor de bibliotheek betekent, maar er zal dan ongetwijfeld weer naar de gesubsidieerde instellingen gekeken worden,' aldus Rosier, die vervolgt: 'Ik vrees dat er uiteindelijk helemaal niets meer overblijft. Als ik zie met welke achteloosheid de gemeente de bibliotheek wegschuift als niet ter zake doend, denk ik: dat gaat helemaal de verkeerde kant op. En dat terwijl het aantal bezoekers en leden bij ons nog steeds stijgende zijn.'

Rosier laat in haar blogpost van 15 augustus jl niet alleen haar ongenoegen blijken over de bezuiniging zelf, maar ook over de gevolgde procedure: 'Het is, beleefd gezegd, jammer dat het college een "Toekomstagenda Cultuur" oplevert met uitspraken hoe een concrete bezuiniging bij De Bieb opgelost kan worden, zonder dat er bij ons nagevraagd wordt of het voorstel überhaupt wel mogelijk is. Eén telefoontje naar ons, en we hadden hen op de missers in hun aannames gewezen.' En in een blogpost van 18 juli jl: 'Een dergelijke bezuiniging op deze termijn proberen door te duwen overschrijdt de grenzen van wat nog behoorlijk bestuur is. We kunnen dit bedrag eenvoudig niet binnen nu en anderhalf jaar uit onze begroting halen.'
In een eerdere blogpost had Rosier zich al verbolgen getoond over het feit dat er voor een nieuw 'cultuurhuis' in Zaanstad 30 miljoen uitgetrokken wordt, terwijl de bibliotheek geconfronteerd wordt met een ingrijpende bezuiniging. (Zie ook deze blogpost)

De Bieb voor de Zaanstreek is een online petitie gestart uit protest tegen de bezuiniging en roept haar leden en bezoekers op die te tekenen.

In oktober neemt de gemeenteraad van Zaanstad waarschijnlijk een besluit over de bezuinigingen.


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie