HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Fusiebesluit Bibliotheek A tot Z en BibliotheekNetwerk ZHZo
02-09-2013
In de nieuwe organisatie zal de concrete dienstverlening bestaan uit drie richtingen: educatie, bibliotheekvestiging en collectie.
De Bibliotheek A tot Z en BibliotheekNetwerk Zuid-Holland Zuidoost hebben op woensdag 28 augustus jl. in een overeenkomst de intentie vastgelegd om op 1 januari 2014 te fuseren. Samengaan maakt het voor beide bibliotheekorganisaties mogelijk om het bibliotheekwerk in de regio te continueren en verder te ontwikkelen, aldus een persbericht van beide organisaties.

‘De behoefte van de bibliotheekklant is veranderd door onder andere nieuwe technologie, een enorme groei van de hoeveelheid beschikbare informatie en nieuw (lees)gedrag. Gezamenlijk zijn de Bibliotheek A tot Z en BibliotheekNetwerk Zuid-Holland Zuidoost beter in staat om op deze ontwikkelingen in te spelen en hun maatschappelijke opdracht op een hoogwaardig dienstverleningsniveau uit te blijven oefenen: het ondersteunen van educatie en persoonlijke ontwikkeling. Beide organisaties zien het als hun verantwoordelijkheid de inwoners van en de instellingen in de gemeenten te blijven faciliteren, inspireren en stimuleren om media optimaal te gebruiken ten behoeve van persoonlijke ontwikkeling en taalontwikkeling. De veranderende behoefte aan het bibliotheekwerk maakt de fusie van groot belang. De huidige bezuinigingen op het bibliotheekwerk maakt de fusie urgent.

De verkenning van samenwerking is medio 2012 gestart met informele gesprekken tussen de toenmalige directeur-bestuurders van de Bibliotheek A tot Z en BibliotheekNetwerk Zuid-Holland Zuidoost. Dit heeft geresulteerd in de intentieovereenkomst die, met positief advies van de Raden van Toezicht en de Ondernemingsraden, op woensdag 28 augustus jl. is ondertekend door de directeur-bestuurders, Ankie Kesseler van de Bibliotheek A tot Z en Steven Hartman van BibliotheekNetwerk Zuid-Holland Zuidoost. In de verkenning is de strategie en structuur van de gezamenlijke bibliotheek zoals die in 2016 er zou moeten uitzien, uitvoerig aan bod gekomen. Het maken van deze beschrijving, bijbehorende keuzes en een goede financiële doorrekening zorgden voor heldere ambities, lastige afwegingen en intensieve discussies. Deze legden samen een goed fundament voor de nieuwe organisatie en toekomstbestendig bibliotheekwerk.

De fase van verdere voorbereiding is nu aangebroken. In de komende maanden wordt onder andere een financieel onderzoek, een juridisch ontwerp en de mogelijke gevolgen voor de structuur van de nieuwe bibliotheekorganisatie in detail uitgewerkt.

Het streven is om op 1 januari 2014 de twee huidige bibliotheekorganisaties te laten fuseren. Vanaf dat moment zijn ze een bestuurlijke juridische eenheid. Naar verwachting zal de nieuwe organisatie in de eerste helft van 2014 vervolgens haar definitieve inrichting krijgen.

In de nieuwe organisatie zal de concrete dienstverlening bestaan uit drie richtingen:

1. Educatie: als educatief dienstverlener binnen twee jaar de belangrijkste partner van educatieve instellingen in het werkgebied. Dit betekent investeren in de leesvaardigheid en taalontwikkeling, het meten van de toegevoegde waarde van de geleverde diensten en het aanbieden van educatieve diensten.
2. Bibliotheekvestiging: volwaardige bibliotheekdienstverlening per gemeente vanuit een bibliotheekvestiging met betrouwbare en brede collecties, informatiebronnen, inspirerende activiteiten, tentoonstellingen en rustige werk- en studieplaatsen.
3. Collectie: voorloper in het toepassen van nieuwe manieren om effectief en efficiënt uitlenen mogelijk te maken.

De nu geldende afspraken met de subsidiënten over de invulling van het bibliotheekwerk in de gemeente blijven van kracht’, aldus het persbericht.

Zie ook dit eerdere bericht over een samenwerking van beide organisaties anno 2011.


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (1)

Lydia de Jong
2-9-2013 15:33
Mooie ontwikkeling om te zorgen voor kwaliteit van bibliotheekwerk in de gehele betrokken regio; juist in deze woelige tijden!

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie