HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Vlaamse bibliotheken kampen ook met fikse bezuinigingen
19-09-2013
Uit onderzoek van de Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief en Documentatie (VVBAD) blijkt dat ook in Vlaanderen openbare bibliotheken te maken krijgen met soms fikse bezuinigingen.
De VVBAD trekt deze conclusie op basis van een deze zomer uitgevoerde enquête, bedoeld om te inventariseren in hoeverre Vlaamse bibliotheken te lijden hebben onder bezuinigingen. De resultaten van deze zogeheten 'besparingsmonitor' werden vorige week bekendgemaakt bij de start van het tweejaarlijkse VVBAD-congres Informatie aan Zee

Aan de enquête namen 125 Vlaamse openbare bibliotheken deel, waarvan de helft aangeeft bij het opstellen van de begroting voor 2013 rekening te moeten houden met bezuinigingen, zo meldt de VVBAD. Bij drie op de tien van de getroffen bibliotheken bedraagt de bezuiniging meer dan 10 procent van het budget. Op sommige plaatsen (4 procent van de gevallen) gaat het zelfs om een bezuiniging van meer dan 20 procent, aldus de VVBAD.

De VVBAD heeft ook gevraagd op welke aspecten van de dienstverlening bezuinigd wordt. In 40% van de bibliotheken wordt bezuinigd op de collectie. Bij een op de zeven bibliotheken gaat het om een bezuiniging op het collectiebudget met meer dan 10 procent.
Ook de werkingsbudgetten en de investeringsbudgetten staan bij ongeveer de helft van de instellingen onder druk. Bij een kwart van de openbare bibliotheken was het personeelsbestand op 1 januari 2013 gekrompen ten opzichte van 1 januari 2012. Alarmerend is volgende de VVBAD dat 20 procent van de bibliotheken meldt dat statutair personeel bij uitdiensttreding niet vervangen zal worden. Bij contractuele medewerkers loopt dat op tot 30 procent.

De VVBAD noemt de vooruitzichten somber. Een vierde van de instellingen heeft al zicht op de budgetten voor volgend jaar. Twee derde van hen verwacht verdere bezuinigingen in 2014. De ontwikkeling van verminderde financiële middelen is ook al een tijdje aan de gang. De subsidies van de Vlaamse overheid werden in 2011 en 2012 niet geïndexeerd.

Overigens bracht de VVBAD onlangs ook een memorandum naar buiten met het oog op de Vlaamse, federale, en Europese verkiezingen in 2014, getiteld 'Bouwstenen voor de bibliotheek en het archief van de toekomst.' De Vlaamse beroepsvereniginging noemt hierin tien punten die wat haar betreft prioriteit zouden moeten hebben:
Vlaams niveau:
1. Bibliotheek- en archiefopleidingen op bachelor- en master-niveau realiseren;
2. De effecten van de beleidsprioriteiten en de beleid- en beheerscyclus evalueren en zo nodig bijsturen;
3. Het Vlaams E-boekplatform structureel financieren en uitbouwen;
4. Erfgoedbibliotheken uitbouwen tot een volwaardige sector binnen het Cultureel-erfgoeddecreet;
5. Een actieve rol opnemen bij de realisatie van één consortium voor de aankoop van elektronische informatie;
6. Gelijke toegang tot informatie garanderen voor onderzoekers en studenten;
Vlaams en federaal niveau
7. Een definitieve regeling uitwerken voor het opstellen van selectielijsten;

Vlaams, federaal en Europees niveau:
8. Werk maken van een auteursrecht in balans;
9. Een openaccessbeleid ontwikkelen en daarvoor de nodige middelen voorzien;

Federaal en Europees niveau:
10. Het btw-tarief op elektronische publicaties verlagen

In een uitgebreide toelichting gaat de VVBAD uitgebreider in op de aspecten die volgens haar belangrijk zijn. Zie hier voor een pdf-versie van het Memorandum.


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie