HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Inventarisatie SIOB: 94 innovatieve projecten
07-10-2013
De in opdracht van het Sectorinstituut Openbare Bibliotheken (SIOB) gehouden inventarisatie van innovatieve projecten heeft 94 projecten opgeleverd (periode juli – augustus 2013).
Van die 94 worden er 55 ondersteund door een Provinciale Serviceorganisatie (PSO) en 32 door een basisbibliotheek (soms zelfstandig, soms met steun van een PSO). Negen projecten worden uitgevoerd door individuen, dan wel commerciële organisaties. Van de 94 zijn er slechts 8 die zich nog in de conceptfase bevinden. De rest betreft projecten die al lopen.

Veel uit Noord-Brabant
Dit meldt onderzoeker Edwin Mijnsbergen (M.I. Webwerk) in zijn door het SIOB uitgegeven rapport Inventarisatie innovatie openbaar bibliotheekwerk (pdf). Hij vindt het opmerkelijk hoeveel projecten er in 2013 werden gestart door Cubiss. 'Met name in de provincie Brabant lijkt men veel initiatieven op het gebied van bibliotheekvernieuwing te ontplooien. Dat beeld wordt alleen nog maar versterkt als je daar de eigen projecten van de Noord Oost Brabantse Bibliotheken en Bibliotheek Midden-Brabant bij optelt.'

Innovatieagenda SIOB
Het werk van Mijnsbergen vloeide voort uit een door Adeline van den Berg van het SIOB gemaakt projectplan ´Innovatieagenda´, waar Bibliotheekblad.nl 17 juli over berichtte.
Om verder te komen met innovatie in het openbare bibliotheekwerk, wil het SIOB volgens zijn projectplan:
• Innovaties volgen, overzicht en bekendheid van initiatieven creëren en verschillende initiatieven bij elkaar brengen;
• Opschaling van kansrijke initiatieven (co)financieren;
• Input halen uit de sector en daarbuiten, voor landelijk innovatiebeleid;
• Concepten uit de visie van het SIOB (contextualisering en de geïntegreerde bibliotheek) bepleiten als kaders voor innovatie.

De in 2013 en 2014 uit te voeren activiteiten werden onderverdeeld in drie deelprojecten:
A. Overzicht creëren en bieden: inventariseren van initiatieven, projecten, ideeën en behoeftes, door middel van een verkenning en van bijeenkomsten;
B. Samenhang en verbinding: vormen en steunen van innovatienetwerken, met behulp van diverse bijeenkomsten en een ´innovatiecoalitie´.
C. Pilots en projecten: (co)financieren van kansrijke initiatieven, in de vorm van een pilot of opschaling van bestaande projecten.

Op 23 juli meldde Bibliotheekblad.nl dat deelproject A (inventariseren) wordt uitgevoerd door Edwin Mijnsbergen. Met het verschijnen van zijn rapport is deelproject A nu afgerond.

Nauwelijks ideeën of ontwerpen
De onderzoeker noemt het opvallend dat er vrijwel alleen – grotendeels uitgewerkte – projecten werden ingezonden en nauwelijks ideeën of ontwerpen. Er kwamen slechts drie suggesties binnen van twee personen.
Mijnsbergen maakt verder als belangrijke kanttekening bij zijn inventarisatie dat het een momentopname is die werd uitgevoerd middenin een vakantieperiode. ´De inventarisatie is daarom niet uitputtend en moet ook niet als zodanig beschouwd worden.´ Hij meldt verder dat innovatieve projecten van de landelijke organisaties (SIOB, Bibliotheek.nl en Vereniging van Openbare Bibliotheken – VOB) buiten de scope van zijn inventarisatie vielen. ´Enerzijds omdat deze als bekend mogen worden beschouwd, anderzijds omdat deze activiteiten reeds op overkoepelend, landelijk niveau worden uitgevoerd of ondersteund.´

Diversiteit
Mijnsbergen stelt vast dat de diversiteit binnen de 94 projecten groot is, maar dat er wel een aantal typen projecten is te onderscheiden.
Die zijn:
- Faciliteren auteurs;
- Dialoog met klanten;
- Koppelen catalogi en data;
- Faciliteren kennisdeling;
- Mediawijsheid;
- Contextualisering

Aanbevelingen
De onderzoeker doet een aantal aanbevelingen, die hij ook meldt op zijn weblog Mijns Inziens, zoals: Maak ook gebruik van kennisbanken van organisaties buiten de bibliotheekbranche, kijk ook even terug op het verleden (bijvoorbeeld op de 17 projecten die in 2009 OCW-subsidie kregen – hoe is daarmee gegaan?) en besteed aandacht aan trends van de toekomst.

Hoofdstuk 4 van zijn rapport bevat de feitelijke inventarisatie (met: organisatie, naam project en korte omschrijving, financiering en jaar/status)

Het rapport heeft mede gediend als startpunt voor twee zogeheten ´innovatiedenkdagen', die door het SIOB in september georganiseerd zijn.


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie