HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Politiek bezorgd over situatie Zeeuwse Bibliotheek
23-10-2013
De fracties van de VVD en D66 hebben Gedupeerde Staten vragen gesteld. OR en Raad van Toezicht Zeeuwse Bibliotheek gaan vanavond in gesprek.
Het heenzenden van interim-directeur Guus Egas Repáraz van de Zeeuwse Bibliotheek en de commotie die dat met zich meebracht baart de Zeeuwse politiek zorgen. De Weekkrant bericht dat de VVD-fractie in de Provinciale Staten van Zeeland aan Gedeputeerde Staten vragen heeft gesteld over onder meer de gevolgen van de fusie van de Zeeuwse Bibliotheek en SCOOP:

‘Is de fusie tussen SCOOP en de Zeeuwse Bibliotheek op welke manier dan ook afgedwongen/opgelegd door Gedeputeerde Staten?
Wat is volgens uw College de achterliggende reden van deze onrust?
Was uw College op de hoogte van deze onrust?
Ziet u een rol voor uw College in het zo snel mogelijk op een verantwoorde manier oplossen van de ontstane problemen?
Wat kunnen de eventuele financiële gevolgen van deze problemen voor de Provincie Zeeland zijn?
Heeft uw College zicht of en zo ja hoe lang, het fusieproces hierdoor vertraging oploopt?
Is uw college van mening dat na een fusie van SCOOP en de Zeeuwse Bibliotheek een kennis- en informatie instelling ontstaat die zich binnen de provinciale kerntaken kan richten op de ondersteuning van meerdere partijen in Zeeland?’

De VVD vindt dat vooral de bibliotheek een belangrijke rol speelt in de ondersteuning van het onderwijs en in de leefbaarheid van Zeeland en wil dan ook weten wat de achtergrond is van de onrust, aldus de PZC.

Ook D66’er Alex Hijgenaar heeft schriftelijke vragen gesteld: ‘De D66 Statenfractie ziet de bibliotheek als een gewaardeerd maatschappelijk instituut en is bezorgd,’ schrijft hij. Het Statenlid wil weten of het provinciebestuur van plan is om in te grijpen, zo bericht Omroep Zeeland, die voorts meldt dat er vanavond door de ondernemingsraad en de Raad van Toezicht over de kwestie gesproken wordt.

Zeeuws gedeputeerde van Cultuur Ben de Reu stelt in een interview met Omroep Zeeland de fusie tussen de Zeeuwse Bibliotheek en SCOOP toe te juichen en steeds de indruk te hebben gehad dat het fusieproces, afgezien van enkele spanningen, normaal verliep, en niet te hebben verwacht dat het nu zo zou escaleren. De Reu geeft aan niet te weten wat de oorzaak van het conflict is, maar wel vast te stellen dat binnen korte tijd nu ook de tweede interim-directeur vertrekt. Gedeputeerde Staten kan niet ingrijpen omdat de Zeeuwse Bibliotheek enige tijd geleden 'op afstand' is gezet, aldus De Reu. Onder werknemers van de Zeeuwse Bibliotheek bestaat de vrees dat de huidige directeur van SCOOP, Dick van den Bout, automatisch naar voren wordt geschoven als directeur van de nieuwe instelling die ontstaat na de fusie van SCOOP en de Zeeuwse Bibliotheek, aldus Omroep Zeeland. De Reu zegt niet te weten of deze vrees terecht is, maar geeft aan dat als er in plaats van Van den Bout een nieuwe directeur benoemd wordt, er waarschijnlijk een financiële oplossing gevonden zal moeten worden, waarvoor de provincie niet extra zal betalen.

Ook de vakbonden hebben inmiddels hun zorg uitgesproken over de situatie bij de Zeeuwse Bibliotheek, zo meldt de PZC, en dringen aan op overleg met de leiding van de Zeeuwse Bibliotheek en Scoop. De vakorganisaties CNV Publieke Zaak, Abvakabo/FNV en RMU zouden in een brief hebben laten weten voor 15 november overleg te willen met de raden van toezicht en de ondernemingsraden van de Zeeuwse Bibliotheek en Scoop, de bestuurders van beide instellingen en de provincie. De vakorganisaties zijn van mening dat de combinatie bestuurscrisis en reorganisatie een desastreus effect heeft op de regie en het onderlinge vertrouwen. In het overleg willen de vakorganisaties expliciet afspreken dat de afspraken in het sociaal plan op geen enkele wijze in gevaar gebracht mag worden door de bestuurlijke crisis, aldus de PZC.

Intussen is wel duidelijk dat Guus Egas Repáraz definitief niet terugkeert als interim-directeur van de Zeeuwse Bibliotheek, zo bericht de PZC. Egas Repáraz zegt zelf weliswaar niet officieel ontslagen te zijn, maar verdere samenwerking met de huidige raad van toezicht is volgens hem 'uitgesloten'. De OR wil eerst duidelijkheid van de raad van toezicht over het vertrek van Egas Repáraz voor er een opvolger benoemd wordt.

Zie ook de eerdere berichten, hier en hier.


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie