HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Vergoeding schoolbibliotheeksystemen geen 7 cent maar 3,5 cent per inwoner
05-11-2013
In verband met het grote aantal inschrijvingen op de 'vergoedingsregeling schoolbibliotheeksystemen' is het vergoedingsplafond overschreden. Dat meldt Bibliotheek.nl op haar website. De grote belangstelling betekent dat de vergoeding geen 7 cent per inwoner kan zijn, maar slechts 3,5 cent per inwoner.  
Beschikbaar voor de regeling is € 400.000 in het schooljaar 2013/2014, € 500.000 in 2014/2015 en € 600.000 in 2015/2016. Dat is bij de in de regeling genoemde 7 cent per inwoner voldoende voor bibliotheken met een gezamenlijk werkgebied van respectievelijk € 5,7 miljoen inwoners, € 7,1 miljoen en 8,6 miljoen. In de regeling was gemeld dat als er meer aanvragen komen dan er geld is, de aanvragers naar rato worden uitbetaald.

BNL bericht dat 114 bibliotheken zelf of via een PSO een aanvaag voor vergoeding hebben ingediend. Dat is 70% van alle bibliotheken, die met elkaar een werkgebied van bijna 11 miljoen inwoners voor hun rekening nemen. Uit de plannen van aanpak die de bibliotheken hebben ingediend, blijkt dat zij 1.250 scholen kunnen aansluiten, ofwel 27% van alle basisscholen in Nederland
Overigens is een eis voor het definitief uitkeren van de vergoeding dat in een werkgebied aan het eind van het schooljaar 2015/2016 minimaal 50% van de scholen moet meedoen. Wenselijk vindt de regeling dat na 2013/2014 ongeveer 20 tot 30% van de scholen is aangesloten en na 2014/2015 ongeveer 30 tot 40%.

Omstreden
Zoals eerder werd bericht, is de vergoedingsregeling omstreden. De PSO's en later ook de VOB vonden en vinden dat een schoolbibliotheeksysteem tot de landelijke, door OCW te betalen digitale infrastructuur behoort. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) sloot zich daarbij aan. In een overleg van OCW met VNG, IPO, SIOB, BNL en SPN werden drie zaken besloten:
  1. Het overleg wordt voortgezet, met als doel te komen tot een gedeeld beeld van de reikwijdte van de landelijke digitale infrastructuur, mede in het licht van de wetgeving.
  2. De vergoedingsregeling zal worden gemonitord op effecten voor bibliotheken en gemeenten.
  3. Het SIOB gaat onderzoeken wat er wenselijk en mogelijk is ten aanzien van minder koppelingen lokaal/landelijk, zoals het SIOB zich in december ook al voornam in zijn 'Plan van Aanpak Opdrachttaak Digitale Innovatie 2013-2014' (onderzoek naar de mogelijkheden van één bibliotheeksysteem). 


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie