HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Deelnemers VOB-conferentie tevreden over voortgang Nationale Bibliotheekpas maar niet over NBC
05-11-2013
De Nationale Bibliotheekpas ligt op schema, maar de voortgang van de Nationale Bibliotheekcatalogus (NBC) verloopt minder voorspoedig, zo blijkt uit het verslag van en de presentaties bij de derde werkconferentie over de VOB-branchestrategie 'De Bibliotheek levert waarde'.
Als randvoorwaarden aan een Nationale Bibliotheekpas moeten gesteld worden:
- De basisbibliotheek is eigenaar van de klantgegevens;
- De klant is altijd lid van de basisbibliotheek (neemt onbetaalde of betaalde, digitale of fysieke dienstverlening af);
- Verschillende partijen hebben toegang tot de klantgegevens, zoals Openbare Bibliotheek, Provinciale Serviceorganisatie en Bibliotheek.nl;
- Eén plek is leidend voor klantgegevens:1 single point of truth (SPOT).

Dat staat in een presentatie die hoort bij de op 17 oktober gehouden derde werkconferentie over de branchestrategie 'De bibliotheek levert waarde'. De Vereniging Openbare Bibliotheken (VOB) wijdde 25 oktober een bericht aan die conferentie, waarbij ook een communiqué (pdf) en de genoemde presentatie (pdf) staan. Deelnemers aan de conferentie waren vertegenwoordigers van de VOB, het Sectorinstituut Openbare Bibliotheken (SIOB), Bibliotheek.nl (BNL), de Koninklijke Bibliotheek (KB), de stichting Samenwerkende PSO’s Nederland (SPN), de Plusbibliotheken en NBD Biblion.

Keuzes en sleutelprojecten
In de bij de branchestrategie behorende oorspronkelijke uitgave (pdf) staan drie keuzes met per keuze een 'Sleutelproject Open Deuren':
  1. De bibliotheek is er voor individu en samenleving, met sleutelproject Nationale Bibliotheekpas (NBP);
  2. De bibliotheek is fysiek en digitaal informatieknooppunt met sleutelproject Nationale Bibliotheekcatalogus (NBC);
  3. De bibliotheek onderneemt, met sleutelproject Nationale B-reader ('Wij kiezen voor diensten en marketing die dicht op de huid komen van de klant. In goed overleg met de Nederlandse uitgeefwereld en in samenwerking met een toonaangevende producent van consumentenelektronica komt de Bibliotheek met de B-reader'). Later is de B-reader onder keuze 2 gezet.
NBP op schema, NBC niet
Uit het communiqué valt op te maken dat de Nationale Bibliotheekpas (met als trekker de SPN) op schema ligt. De deelnemers aan de conferentie constateerden: 'Dit is een goed en ambitieus voorstel waar wij als branche achter kunnen staan.'
Over de NBC (waar ook 'content en context' aan gekoppeld zit, met als trekker het SIOB), is de conferentie minder tevreden: 'De werkconferentie beveelt het SIOB aan om aan te geven wat er wanneer gaat gebeuren in 2014, een concrete planning met deliverables.'
De B-reader blijkt weggezakt te zijn tot onderaan een lijstje waar nog gezamenlijke initiatieven over opgepakt moeten worden. BNL zal het voortouw nemen om een, op apps gebaseerd, concept nader uit te werken.
De VOB is trekker van 'De bibliotheek onderneemt' en heeft nu als sleutelprojecten benoemd een 'aanbod thematische intervisie'en 'directiespecials'. Verder zijn er faciliterende en ondersteunende acties op aanvullende onderwerpen, zoals het aanbod masterclasses.

Initiatieven
Het lijstje initiatieven, waarbij de B-reader onderaan staat, ziet er verder zo uit:
- Marktonderzoek. Het SIOB neemt het voortouw met als partners de SPN (Cubiss en ProBiblio) en de VOB (Commissie Marketing). Doel: een gezamenlijke onderzoeksagenda inclusief financiering.
- Eén IT-systeem. Het SIOB en BNL nemen het voortouw. BNL wordt gevraagd een vooronderzoek/impactanalyse op te stellen. [Al eerder werd bericht over onderzoek naar één bibliotheeksysteem – wk].
- Klantwaarde en maatschappelijke waarde onderzoeken en etaleren. De VOB fungeert hier als trekker, 'mede vanwege de Public-Affairs-component (positionering)'. De SPN is partner.
- Ontwikkeling en inkoop HR-instrumenten. De VOB neemt hier het voortouw, in nauwe samenwerking met de SPN.

Het VOB-bericht zegt aan het eind: 'De werkconferentie kan als geslaagd beschouwd worden en alle betrokkenen hebben het gevoel dat de branchestrategie op stoom is. De communicatie naar de branche krijgt in 2014 de nadrukkelijke aandacht.'


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie