HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
NBD Biblion bereid tot overleg met Bibliotheek.nl over aanbod e-books
05-11-2013
NBD Biblion is bereid in overleg met Bibliotheek.nl (BNL) te bezien welke mogelijkheden er zijn om e-books die thans worden aangeboden via het e-portal van NBD Biblion aan te (laten) bieden via het e-bookplatform dat BNL ontwikkelt. 
Dat schrijft NBD Biblion in een bericht op zijn website met de titel 'De toekomst van de ePortal'.

De aanleiding is dat de NBD vernomen heeft dat bibliotheken streven naar één aanbod binnen de landelijke infrastructuur, zodat er sprake is van duidelijkheid voor de gebruikers. 'Die wens respecteert NBD Biblion uiteraard. Ons bedrijf zal dan ook in overleg met Bibliotheek.nl bezien welke mogelijkheden Bibliotheek.nl kan bieden binnen het landelijke portal. Tegelijkertijd kunnen de klanten van ons bedrijf er op rekenen dat NBD Biblion de portal en de daaraan verbonden diensten gestand doen zolang bibliotheken hier prijs op stellen. Zoals dat overigens geldt voor alle producten en diensten die NBD Biblion aanbiedt,'  aldus de NBD-site.

Dat bibliotheken streven naar één, aan hun klanten uit leggen aanbod, heeft de NBD vernomen van de Stichting Overleg Openbaar Bibliotheek Noord-Holland (SOOB NH) die er een brief over stuurde naar NBD Biblion en naar BNL. Een aantal andere bibliotheken uit het land steunde die oproep.

One user/one copy
NBD Biblion legt uit in 2008 begonnen te zijn met zijn e-portal om bibliotheken de mogelijkheid te bieden e-books uit te lenen. 'Wij hebben toentertijd keuzes gemaakt voor wat betreft de organisatie van dat aanbod en meenden er goed aan te doen aan te sluiten bij wat in de rest van de wereld (lees: USA) gangbaar was en ook nu nog is. Dit resulteerde in een model van lokale collecties en one user/one copy uitleningen. In 2010 hebben OCW door middel van Bibliotheek.nl en de VOB door middel van haar inkoopcommissie, gemeend daar een portal aan toe te moeten voegen. NBD Biblion vond dat toen verwarrend. Echter, binnen deze constellatie zijn gaandeweg keuzes gemaakt die de samenwerking met het portal van NBD Biblion in technische en juridische zin eerder bemoeilijken dan vergemakkelijken.
NBD Biblion is tot op heden nooit verzocht te stoppen met haar dienstverlening op dit terrein. Wij zijn een inkooporganisatie voor de bibliotheekbranche en wij hebben in het onderscheid tussen digitaal en analoog nooit aanleiding gezien voor twee aparte brancheorganisaties,' schrijft de NBD. 


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie