HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Actualisering onderzoek digitale content in collectie openbare bibliotheken
05-11-2013
In opdracht van het ministerie van OCW zal het uit 2011 stammende onderzoek naar de ontwikkeling van digitale content in de collectie van openbare bibliotheken geactualiseerd worden. Dit met het oog op de beoogde uitname uit het gemeentefonds voor de aankoop van e-content na 2014.
Het ministerie zal een commissie vormen die het onderzoek zal begeleiden, zo blijkt uit een bericht op de website van de VOB

Het betreffende onderzoek is een vervolg op het door TNO in opdracht van BNL in 2011 uitgevoerde onderzoek naar de bekostiging van de digitale content door bibliotheken. In een brief van 13 augustus jl gaf de VOB aan 'in ieder geval geconsulteerd te [willen] worden in het kader van het onderzoek naar de ontwikkelingen in de e-content markt op basis waarvan de overheden de hoogte van de uitname zullen vaststellen.'  Uit het recente bericht blijkt dat namens de VOB Coen van Hoogdalem zitting zal nemen in de commissie die het nieuwe onderzoek zal begeleiden.
 
In de brief van 13 augustus had de VOB ook vraagtekens geplaatst bij de noodzaak van actualisering van het TNO-onderzoek uit 2011, aangezien de VOB Inkoopcommissie inmiddels veel ervaring heeft opgedaan op het gebied van inkoop van e-content en het de vraag is 'of een nieuw onderzoek veel zal toevoegen aan de praktische kennis die voorhanden is bij vooral de VOB Inkoopcommissie'.

Het ministerie heeft nu dus toch met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) afgesproken om het betreffende onderzoek te actualiseren. Voorafgaand aan de inwerkingtreding van de bibliotheekwet en daarmee de onttrekking uit het gemeentefonds voor de aanschaf van e-content.

De begeleidingscommissie zal bestaan uit de opdrachtgever, direct betrokken partijen en vertegenwoordigers uit het bibliotheekveld. Deze commissie zal gedurende het onderzoek enkele gesprekken voeren met het onderzoeksbureau. Deze gesprekken zijn 'deels sturend, deels kennis overdragend en deels meningvormend', zo meldt de VOB.


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (1)

Wim Keizer
5-11-2013 22:09
Het zou zomaar kunnen dat de VNG het vanaf 201? jaarlijks te hanteren eindbedrag en het voor 2015 vast te stellen startbedrag, plus het "groeipad" daartussen, in één keer geregeld wil hebben, bijvoorbeeld bij de meicirculaire van 2014 over de hoogte van het gemeentefonds.

Maar zowel de vraag van "het publiek" als het aanbod van "de markt" (met wankelende uitgevers) lijken mij nogal onzeker.

Zoals Humo van vorige week in een mooi artikel over verdwijnende krantenwinkels schreef: er zijn geen certitudes meer.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie