HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Tweede Kamer reserveert 5 miljoen voor aanpak laaggeletterdheid
10-11-2013
De Tweede kamer heeft vorige week een motie van PvdA-Kamerlid Loes Ypma aangenomen waarin wordt voorgesteld om vanaf 2015 vijf miljoen euro te reserveren voor de aanpak van laaggeletterdheid.
Een ruime meerderheid van PvdA, VVD, SP, CDA, D66, GroenLinks, ChristenUnie en SGP stelde zich achter de motie, die bepaalt dat vanaf 2015 geld uit het budget voor het mbo moet worden besteed aan onder meer lees- en schrijflessen voor volwassenen. Uit het mbo-potje komen middelen beschikbaar als gevolg van het recente Herfstakkoord.

Ypma stelt in haar motie voor om dit budget in te zetten voor methodes die tegen die tijd hun effectiviteit hebben bewezen bij het terugdringen van het aantal laaggeletterden in Nederland. 'Nu al lijken pilots (Taal voor het Leven) erop te wijzen dat met minder geld, meer mensen geschoold kunnen worden,' aldus Stichting Lezen & Schrijven. In 2014 zal echter nog een grondige evaluatie van pilots als Taal voor het leven plaats moeten vinden.

Aanleiding voor de motie was het recente onderzoek van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), waaruit onder andere blijkt dat het aantal laaggeletterden in Nederland de afgelopen jaren is gestegen van 1,1 miljoen naar 1,3 miljoen volwassenen.

Het SIOB noemt het 'des te meer goed nieuws omdat er in eerste instantie - naar aanleiding van de begrotingsbehandeling in de Tweede Kamer op 30 oktober - sprake zou zijn van een halvering van het budget.'

Zie hier voor de tekst van de motie-Ypma.


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie