HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Nieuwbouw voor Bibliotheek Deventer
11-11-2013
Naar verwachting in 2017 zal de bibliotheek een plek hebben gekregen op de Stromarkt.
‘De Openbare Bibliotheek Deventer komt op de Stromarkt op de plek van de voormalige SNS bank’, aldus de website van de gemeente. ‘Het oude bankgebouw wordt, op de kelder na, gesloopt. Het naastgelegen pand La Fontana wordt onderdeel van de nieuw te bouwen bibliotheek. Vanwege bezuinigingen wordt de nieuwe bibliotheek kleiner dan oorspronkelijk gepland. NV Maatschappelijk Vastgoed neemt de ontwikkeling op zich’, zo stelt het college voor aan de gemeenteraad.

‘De huisvesting van de bibliotheek aan de Stromarkt past in het plan voor een Cultuurdriehoek, zoals beschreven in het adviesstuk “Deventer: bericht aan de stad” van stedenbouwkundige adviseurs Fons Asselbergs en Jo Coenen. De locatie aan de Stromarkt zorgt bovendien voor een sterke positionering van de bibliotheek in de binnenstad.

De bibliotheek zorgt, naast het nieuw film- en theatercomplex voor veel aanloop in het westelijke deel van de binnenstad. Een nieuw gebouw zorgt bovendien voor flexibiliteit en toekomstwaarde. Nieuwbouw aan de Stromarkt heeft daarom de voorkeur van bibliotheek en college.
De voorkeursvariant van de bibliotheek gaat uit van sloop van de bestaande bouw (behalve de kelder) en het betrekken van La Fontana bij de ontwikkeling. Beide panden worden door middel van een serre verbonden.

De ontwikkeling van de bibliotheek lag aanvankelijk in handen van NV Bergkwartier. Eind februari 2013 heeft NV Bergkwartier zich teruggetrokken uit het project. Onder meer de financiering van het project en de bezuinigingsopgave van de bibliotheek hebben geleid tot een haalbaarheidsstudie voor de doorstart van het project. Tijdens de haalbaarheidsstudie zijn meerdere varianten voor de Stromarkt en Nieuwe Markt bekeken.

Tegelijk met dit besluit stelt het college ook voor in te stemmen met de invulling van de eerder opgelegde bezuinigingen aan de bibliotheek. Door de kleinere nieuwbouw kunnen de nevenvestigingen van de bibliotheek blijven bestaan.

Vanwege de bezuinigingsopdracht wordt het bruto vloeroppervlak van de nieuwe bibliotheek bijgesteld van 4200m2 naar 3500 m2. Daarmee voldoet het nieuwe pand aan het minimaal aantal vierkante meters dat nodig is om een goede invulling te geven aan de nieuwe bibliotheekformule.

Naar verwachting wordt de bibliotheek medio 2017 opgeleverd. Met de nieuwbouw is een investering van € 15,5 miljoen gemoeid. Dit wordt gedekt door huuropbrengsten en de verkoop van een aantal gemeentelijke panden. De Adviesraad Binnenstad, het bestuur van de Openbare Bibliotheek, het MKB en de VCOD onderschrijven voorgestelde keuze.’

Zie ook dit eerdere bericht van de gemeente Deventer en dit eerdere nieuwsbericht.


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (1)

Nanno Nanninga
11-11-2013 11:19
Gefeliciteerd met dit mooie besluit! En mooi dat er een besluit is genomen in samenhang met de nevenvestigingen, die dus open kunnen blijven, Mooi! Vaak zijn nevenvestigingen het kind van de rekening maar in Deventer dus niet.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie